Liczba znalezionych wpisów Business Blog dla słowa kluczowego 170 : 1

  2009-02-25 | Komentarze: 1

  Zawarcie transakcji nabycia 100% akcji spółki Narzedzia.pl S.A. przez MARKETEO.COM SA.. Zarząd Spółki informuje, iż dnia 12 lutego 2009 roku MARKETEO.COM S.A. zawarła pięć transakcji, przedmiotem, których było nabycie łącznie 100% akcji w kapitale zakładowym spółki Narzedzia.pl S.A. 
...

  Zawarcie transakcji nabycia 100% akcji spółki Narzedzia.pl S.A. przez MARKETEO.COM SA.

  Zarząd Spółki informuje, iż dnia 12 lutego 2009 roku MARKETEO.COM S.A. zawarła pięć transakcji, przedmiotem, których było nabycie łącznie 100% akcji w kapitale zakładowym spółki Narzedzia.pl S.A.
  Transakcje zostały zawarte z jednym z członków Zarządu oraz z czterema członkami Rady Nadzorczej MARK

  Marketeo.com - Biuro marketingu i PR


Strona 1 z 1
 1