Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego

2007-11-28

02-673 Warszawa ul. Racjonalizacji 6/8 Tel.: (022) 843 02 01 Fax: (022) 843 59 81

Przedmiotem działania Instytutu jest prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych, doświadczalnych i wdrożeniowych, związanych z mechanizacją i automatyzacją przemysłu, budownictwa, górnictwa skalnego, gospodarką odpadami oraz upowszechnianiem i wdrażaniem nowych rozwiązań technologicznych, technicznych i organizacyjnych w praktyce gospodarczej.

Więcej informacji: Imbigs.org.pl