Dodaj ofertę za darmo

Polska Izba Spawalnicza

2007-12-06

03-842 Warszawa ul. Grochowska 301/305 Tel.: (022) 810 80 41 w. 351 Fax: (022) 870 76 52 e-mail: izbaspawalnicza@wp.pl

POLSKA IZBA SPAWALNICZA jest organizacją o charakterze samorządu gospodarczego zrzeszającą podmioty gospodarcze, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym od września 2002 roku.

Zasady funkcjonowania Polskiej Izby Spawalniczej zawarte w Statucie określa Ustawa z dnia 30 maja 1989 roku o izbach gospodarczych. Członkowie Izby mają określone przez Statut prawa i obowiązki. Do podstawowych praw należy realna możliwość wpływu na wszelkie decyzje i program działania Izby, a także wybór jej władz. Statut określa też cele i formy działania Izby.

Polska Izba Spawalnicza zrzesza polskie podmioty gospodarcze stosujące technologie spawalnicze w procesie wytwarzania lub prowadzące działalność produkcyjną, eksploatacyjną, handlową, projektową, usługową, badawczą i szkoleniową w zakresie spawalnictwa. W Izbie skupionych jest aktualnie ponad 60 zróżnicowanych pod względem wielkości podmiotów gospodarczych.

Więcej informacji: www.izba-spawalnicza.pl