Szukaj firmy


MARKTech

Informacje ogólne

1.sprzedaż materiałów,
2.prefabrykacja konstrukcji stalowych, możliwość montażu u Zleceniodawcy,
3.sporządzanie wycen do zapytań ofertowych (przygotowanie dokumentacji i kalkulacji kosztorysowej),
4.konsultowanie i rekomendowanie procesów, materiałów oraz usług do realizacji produktów będących przedmiotem zapytań ofertowych,
5.analiza dokumentacji ofertowo - projektowej,
6.negocjacja warunków technicznych oraz cenowych,
7.planowanie finansów na potrzeby realizowanych projektów,
8.przygotowanie zlecenia pod kątem projektowo - technologicznym czyli sporządzeniem dokumentacji technicznej w skład, której wchodzi:
dokumentacja projektowa, zapotrzebowanie materiałowe na wykonanie urządzenia, opracowanie technologii prefabrykacji,
zaplanowanie procesu produkcji tzn. poszczególnych etapów wytwarzania urządzenia, sprowadzenie materiałów potrzebnych do realizacji zlecenia, koordynowanie prac podczas prefabrykacji i montażu, planowanie i organizowanie transportu, sporządzenie odpowiednich dokumentów logistycznych, itp.