Szukaj firmy


MG Steel Sp. z o.o.

Informacje ogólne

Nasza oferta sprzedaży wyrobów hutniczych obejmuje:

WYROBY WALCOWANE w postaci:
pręty okrągłe (z przeznaczeniem do obróbki wiórowej oraz do kucia)
kęsy i kęsiska kwadratowe
pręty płaskie

WYROBY CIĄGNIONE w postaci:
pręty okrągłe
pręty sześciokątne
pręty kwadratowe
pręty płaskie

WYROBY STALOWNI w postaci:
wlewki kuzienne
kęsiska COS

ODKUWKI SWOBODNIE KUTE w postaci:
pręty okrągłe, płaskie i kwadratowe
krążki
pierścienie
kostki i płyty
odkuwki kształtowe

ODKUWKI MATRYCOWE
o masie jednostkowej od 0,2 kg do 40 kg z możliwością prowadzenia obróbki cieplnej
Wyżej wymienione wyroby oferujemy wg niżej przedstawionych warunków wykonania:

Gatunek materiału wg PN / EN / DIN ze stali j/n :
stal niestopowa konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia
stal niestopowa o podwyższonej wytrzymałości
stal niestopowa do utwardzania powierzchniowego i ulepszania cieplnego
stal stopowa konstrukcyjna do nawęglania
stal stopowa konstrukcyjna do ulepszania cieplnego i hartowania powierzchniowego
stal do pracy w podwyższonych temperaturach, i inne