Szukaj firmy


POLBIS

Informacje ogólne

Firma konsultingowo-inżynierska
Przedstawicielstwo firm zagranicznych oferujących maszyny i urządzenia dla przemysłu metalowego w tym również urządzenia i systemy kontrolno-pomiarowe :
I. Maszyny do przetwórstwa metali
1. Prasy paczkarki
2. Prasonożyce
3. Nożyce hydrauliczne /krokodyle
4.Maszyny odlewnicze do gąsek
5.Maszyny do produkcji granulatu aluminium
6. Maszyny do rozdrabniania kabli i Strippery do kabli

II.Urządzenia i systemy kontrolno-pomiarowe :
-Laserowe czujniki do detekcji i pomiaru położenia metali ,czujniki gorącego metalu Moduloc
- Czujniki tensometryczne nacisku KELK
- Mierniki laserowe do pomiaru grubości i wymiarów blach,taśm
na walcarkach
- Mierniki rentgenowskie do pomiaru grubości blach ,taśm i pokryć Thermo Electron