Szukaj firmy


R&M Sp. z o.o.

Informacje ogólne

Działalność Spółki posiadają wszelkie niezbędne zasoby, aby zapewnić produkcję wyjściową i kontrolować jego jakość. Główną zasadą rozwoju Spółki jest optymalizacja i standaryzacja wszystkich procesów przy zastosowaniu nowatorskich technologii i narzędzi zarządzania jakością i systemu produkcji.

Przywiązujemy wielką wagę do wzajemnie korzystnych stosunków z dostawcami. Spółka dąży do długoterminowej współpracy, która jest bazowym czynnikiem sukcesu w biznesie i jest oparta na dostawców spełniających wymagania i oczekiwania .

Wszystkie zakłady produkcyjne są kontrolowane przez niezależnych konsultantów i regularnie potwierdzają ich zgodność z normami ISO 9001 i ISO / TS 16949 standardami międzynarodowymi.

Wysoka jakość produktów jest koniecznością dla rozwoju Spółki i czynnikiem decydującym o jej zdolności konkurencyjnej.

Zapraszamy do współpracy