Innowacje lekiem na kryzys VII Forum Inżynierskie

2009-06-16

16.06.2009r., ITM Poznań

Data rozpoczęcia: 2009-06-16
Data zakończenia: 2009-06-16
Naczelna Organizacja Techniczna - główny organizator VII Forum Inżynierskiego 16 czerwca br. w Poznaniu - zaprasza do konkretnej debaty o roli i osiągnięciach NOT w dziedzinie poprawy innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw i całej polskiej gospodarki. Uczestnicy Forum będą również dyskutować - jakie warunki trzeba spełnić, aby najlepsze krajowe rozwiązania techniczne i badania naukowe zostały rzeczywiście wdrożone i praktycznie zastosowane.

Czerwcowe Forum Inżynierskie wpisuje się w niezwykle ważny międzynarodowy i krajowy kontekst: rozstrzyga się przyszłość polskiego inżyniera i naukowca. W Sejmie RP trwają prace legislacyjne związane z projektami 5. ustaw dotyczących nauki: o instytutach badawczych, finansowaniu nauki, Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, Narodowym Centrum Nauki oraz Polskiej Akademii Nauk. W ramach reformy nauki rozstrzygnięta zostanie formuła i finansowanie projektów celowych.

Szczególną uwagę poświęcono projektowi ustawy o instytutach badawczych, gdyż będzie miała kapitalne znaczenie dla przyszłości JBR-ów, ich wkładu w rozwój, innowacyjność i konkurencyjność gospodarki opartej na wiedzy.

"Innowacje lekiem na kryzys" - przesłanie VII Forum zgodne jest z poglądami Komisji Europejskiej, która ogłosiła rok 2009 Europejskim Rokiem Kreatywności i Innowacji pod hasłem "Wyobraźnia - Kreatywność - Innowacje". Naczelna Organizacja Techniczna jest współorganizatorem polskiego Porozumienia na rzecz Innowacyjności, zwanego w skrócie Koalicją Innowacyjności.

Forum będzie miało charakter otwartej debaty prowadzonej przez profesjonalnych dziennikarzy. Przedstawiona zostanie realizacja projektów celowych w dwóch instytutach badawczych. Uczestnicy Forum ocenią rezultaty "Programu FSNT-NOT projektów celowych dla msp w latach 2005-2008" oraz stan realizacji Programu Operacyjnego "Innowacyjna Gospodarka"

2007 - 2013.

Merytoryczny program VII Forum Inżynierskiego przewiduje:

Panel I - Przegląd projektów celowych msp w przemyśle przetwórstwa tworzyw sztucznych farb i lakierów

Panel II - Badania przemysłowe i prace rozwojowe w projektach celowych w dziedzinie ekonomicznych i ekologicznych metod wykorzystania paliw

Panel III - Ocenę realizacji Programu FSNT-NOT projektów celowych dla msp w latach 2005-2008 i zamierzenia w tym zakresie

Panel IV - Stan realizacji Programu Operacyjnego "Innowacyjna Gospodarka" 2007- 2013.

Podczas Forum wyróżniającym się przedsiębiorcom wręczone zostaną nagrody DŹWIGNIA 2009 "Przeglądu Technicznego" i NOT - za szczególne osiągnięcia w dziedzinie innowacji i tworzenia nowych miejsc pracy.

Współorganizatorami Forum są:

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Międzynarodowe Targi Poznańskie

Rada Główna Jednostek Badawczo-Rozwojowych

Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników w Toruniu

Instytut Nafty i Gazu w Krakowie

Partnerem medialnym - Redakcja "Przeglądu Technicznego"

Uczestników i gości poznańskiej imprezy zapraszamy również do stoiska Centrum Innowacji NOT w pawilonie nr 5. Na stoisku prezentowane będą projekty celowe dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Źródło: [en]Szkolenia

AKADEMIA LEAN SIX SIGMA - Green Belt

Oferujemy Państwu cykl warsztatów dla osób, które chciałyby uzyskać certyfikat Green Belt. Zapraszamy na cykl czterech 3-dniowych sesji (czwartek-sobota).

Data rozpoczęcia: 2014-12-11
Data zakończenia: 2014-12-13

AKADEMIA LEAN SIX SIGMA - Green Belt

Data rozpoczęcia: 2014-09-18
Data zakończenia: 2014-09-20

AKADEMIA LEAN SIX SIGMA - Green Belt

Data rozpoczęcia: 2014-10-16
Data zakończenia: 2014-10-18

AKADEMIA LEAN SIX SIGMA - Green Belt

Data rozpoczęcia: 2014-11-20
Data zakończenia: 2014-11-22

AKADEMIA LEAN SIX SIGMA - Green Belt

Data rozpoczęcia: 2014-03-20
Data zakończenia: 2014-03-22

AKADEMIA LEAN SIX SIGMA - Green Belt

Data rozpoczęcia: 2014-04-17
Data zakończenia: 2014-04-19

AKADEMIA LEAN SIX SIGMA - Green Belt

Data rozpoczęcia: 2014-05-22
Data zakończenia: 2014-05-24

AKADEMIA LEAN SIX SIGMA - Green Belt

Data rozpoczęcia: 2014-06-26
Data zakończenia: 2014-06-28

Narzędzia podnoszenia produktywności i elastyczności produkcji

Data rozpoczęcia: 2014-03-27
Data zakończenia: 2014-03-29

Rozwiązywanie problemow w parku maszynowym

Data rozpoczęcia: 2014-03-13
Data zakończenia: 2014-03-14