Narzędzia podnoszenia produktywności i elastyczności produkcji

2014-01-29

Data rozpoczęcia: 2014-03-27
Data zakończenia: 2014-03-29
Miejsce: Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości – Gdańsk, ul. Lęborska 3b
CEL SZKOLENIA: poznanie narzędzi Lean, takich jak: One-Piece-Flow (zasady projektowania stanowisk dostosowanych do pracy w systemie ciągłym oraz omówienie etapów wdrożenia); 5S i standaryzacja (w tym projektowanie i opracowywanie kart standaryzacji); zasady wdrażania SMED (elastyczność produkcji i kalkulacja elastyczności) oraz metody ich wdrażania.

Forma: warsztat szkoleniowy, gry symulacyjne, case- study, coaching, dyskusje i wymiana doświadczeń

Adresaci: managerowie i liderzy lean, kierownicy i szefowie produkcji/logistyki/usług, pełnomocnicy ds. zarządzania jakością, koordynatorzy ciągłego doskonalenia, project managerowie, specjaliści ds. zarządzania procesem, inżynierowie produkcji.

Więcej informacji na stronie internetowej www.lean.info.pl lub pisząc na e-mail: ahromiak@lean.info.pl

Źródło: Agnieszka HromiakSzkolenia

AKADEMIA LEAN SIX SIGMA - Green Belt

Oferujemy Państwu cykl warsztatów dla osób, które chciałyby uzyskać certyfikat Green Belt. Zapraszamy na cykl czterech 3-dniowych sesji (czwartek-sobota).

Data rozpoczęcia: 2014-12-11
Data zakończenia: 2014-12-13

AKADEMIA LEAN SIX SIGMA - Green Belt

Data rozpoczęcia: 2014-09-18
Data zakończenia: 2014-09-20

AKADEMIA LEAN SIX SIGMA - Green Belt

Data rozpoczęcia: 2014-10-16
Data zakończenia: 2014-10-18

AKADEMIA LEAN SIX SIGMA - Green Belt

Data rozpoczęcia: 2014-11-20
Data zakończenia: 2014-11-22

AKADEMIA LEAN SIX SIGMA - Green Belt

Data rozpoczęcia: 2014-03-20
Data zakończenia: 2014-03-22

AKADEMIA LEAN SIX SIGMA - Green Belt

Data rozpoczęcia: 2014-04-17
Data zakończenia: 2014-04-19

AKADEMIA LEAN SIX SIGMA - Green Belt

Data rozpoczęcia: 2014-05-22
Data zakończenia: 2014-05-24

AKADEMIA LEAN SIX SIGMA - Green Belt

Data rozpoczęcia: 2014-06-26
Data zakończenia: 2014-06-28

Rozwiązywanie problemow w parku maszynowym

Data rozpoczęcia: 2014-03-13
Data zakończenia: 2014-03-14

Wizualne zarządzanie wynikami i System Ciągłego Doskonalenia z elementami Problem Solving

Data rozpoczęcia: 2014-02-13
Data zakończenia: 2014-02-15