Nowoczesne technologie projektowania i obróbki materiałów w przemyśle motoryzacyjnym i maszynowym

2013-09-09

2 października 2013r. odbędzie się konferencja „Nowoczesne technologie projektowania i obróbki materiałów w przemyśle motoryzacyjnym i maszynowym podczas" międzynarodowych targów TOOLEX, WIRTOTECHNOLOGII i LASERexpo.

Data rozpoczęcia: 2013-10-02
Data zakończenia: 2013-10-02
Miejsce: Expo Silesia, Sosnowiec, ul. Braci Mieroszewskich 124
Konferencja organizowana jest między innymi przez trzy klastry w kluczowych dla południowej Polski dziedzinach gospodarczych, a mianowicie: przemysł motoryzacyjny, przemysł maszyn i urządzeń oraz branża nowych materiałów. Merytorycznie angażowani są przedstawicieli tych branż oraz Instytut Techniki Górniczej KOMAG i Ernst & Young. Patronatem medialnym wydarzenie objął Nowy Przemysł oraz portal wnp.pl.

Uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z nowymi kierunkami rozwoju materiałów i procesów obróbczych w przemyśle motoryzacyjnym i maszynowym oraz wymienić doświadczenia i nawiązać kontakty z potencjalnymi partnerami biznesowymi. Podczas dyskusji spróbujemy znaleźć odpowiedzi na pytania: w jaki sposób inwestycje w nowe materiały i innowacyjne procesy wytwarzania mogą nam zapewnić przewagę konkurencyjną w kolejnych latach? Uwzględniając trendy na rynku, na które procesy projektowania i obróbcze zwrócić szczególną uwagę?

Przemysł motoryzacji i maszynowy w Polsce jest silnie związany z rynkiem globalnym. Presja cenowa, postęp technologiczny i zwiększona aktywność firm z krajów azjatyckich sprawiają, że na co dzień musimy być elastyczni i dostosowywać się do oczekiwań klienta, zapewniając mu wysoką jakość produktu przy konkurencyjnej cenie. Prelegenci zwrócą uwagę na sposoby zapewnienia elastyczności produkcji i łańcucha dostaw w zmiennych warunkach rynkowych, nowe materiały i technologie inżynierii powierzchni. Wśród istotnych aspektów nie można zapomnieć o controlingu kosztów i utrzymaniu odpowiedniego poziomu jakości. W tym zakresie coraz ważniejszą rolę odgrywają nowoczesne procesy toolingu, inżyniera odwrotna i techniki pomiaru jakości narzędzi i oprzyrządowania.

Konferencja skierowana jest do pracowników technicznych i specjalistów branżowych, a także do kierowników odpowiedzialnych za podejmowanie decyzji inwestycyjnych w nowe urządzenia. Mają oni okazję spotkać się w trakcie i po konferencji z przedstawicielami ponad 150 dostawców, którzy uczestniczą w tegorocznych targach TOOLEX, WIRTOTECHNOLOGII i LASERexpo.

Uczestnictwo w konferencji jest nieodpłatne. Jednak z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o przekazanie potwierdzenia uczestnictwa do dnia 23 września 2013 roku na adres: p.soltysik@silesia-automotive.pl lub l.palmen@silesia-automotive.pl

Program i więcej informacji można uzyskać na stronie: www.silesia-automotive.pl

App.
Klaster Silesia Automotive jest inicjatywą konsorcjum Silesia Automotive powołanego przez Katowicką Specjalną Strefę Ekonomiczną SA, Landster Business Development Center oraz InnoCo Sp. z o.o. w 2009r. Działania inicjowane przez członków konsorcjum skierowane są do ponad 200 przedsiębiorstw aktywnych w sektorze motoryzacji w województwach: śląskim, opolskim i małopolskim – wśród nich około 50 firm jest aktywnych w Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Wizją Klastra Silesia Automotive jest wykreowanie liczącego się regionu kompetencji sektora Automotive. Celem jest zbudowanie wspólnie z naszymi partnerami silnej platformy wymiany i współpracy między przedsiębiorstwami a instytucjami edukacyjnymi i naukowymi.

Kontakt: Paweł Sołtysik (508 958 434) lub Luk Palmen, Menedżer Silesia Automotive (503 73 14 58)


Do pobrana: PROGRAM KONFERENCJI WRAZ Z FORMULARZEM ZGŁOSZENIA

Źródło: www.exposilesia.pl


Pliki do pobrania

Konferencje

Konferencja - Automatyzacja procesów w przemyśle

Data rozpoczęcia: 2014-06-11
Data zakończenia: 2014-06-11

Konferencja "Rynek stali"

KRAJOWY KONGRES METROLOGII

Data rozpoczęcia: 2013-06-19
Data zakończenia: 2013-06-22

XI Konferencja CNS Solutions i SolidWorks

Data rozpoczęcia: 2012-10-18
Data zakończenia: 2012-12-31 13:08:00