Średnie ceny złomu stalowego na luty 2013r.

2013-02-12


Ceny metali kolorowych zostały ustalone na podstawie trans-szer, kolor metal, londyńskiej giełdy LME, nadto w miesiącu lutym odnotowano na polskich hutach spadek cen złomów stalowych średnio o 100zł na tonie. Dotyczy to m.in. Huty Zawiercie, Sholtz Polska, ArcelorMittal. Spowodowane to jest m.in. brakiem zamówień dla polskich hut.
Pliki do pobrania