Indeks cen stali PUDS - tydzień 45

2013-11-12


Indeks cen stali PUDS (tydz. 45) 2013

Źródło: Polskia Unia Dystrybutorów Stali - PUDS