Publikacje

Liczba znalezionych publikacji: 11

 • 2011-09-23 | Komentarze: 0

  Kosztorysowanie robót budowlanych- DASHOFER

 • 2009-06-05 | Komentarze: 0

  Komputerowe metody analizy układów analogowych. Teoria i zastosowanie

  Podręcznik jest poświęcony metodom analizy układów elektronicznych liniowych i nieliniowych. Składa się z dwóch części. W pierwszej autorzy wprowadzają studenta w teorię i algorytmy analizy układów elektronicznych. Omawiają metody: modelowania elementów elektronicznych, tworzenia opisu obwodów, analizy wrażliwościowej oraz rozwiązywania problemów nieliniowych i obwodów dynamicznych w dziedzinie czasu. W drugiej części przedstawiają konkretne przykłady zastosowań tych wszystkich metod i algorytmów. Rozważania teoretyczne ilustrują przykładami numerycznymi.

 • 2009-06-05 | Komentarze: 0

  Kinematyka układów wieloczłonowych. Metody obliczeniowe

  W książce przedstawiono nowoczesne i efektywne metody obliczeniowe kinematyki układów wieloczłonowych, czyli układów złożonych z dużej liczby ciał (członów) połączonych ze sobą w różny sposób, które poruszać się mogą pod działaniem rozmaitych wymuszeń.

 • 2008-02-11 | Komentarze: 1

  Kinematyka układów wieloczłonowych. Metody obliczeniowe

  W książce przedstawiono nowoczesne i efektywne metody obliczeniowe kinematyki układów wieloczłonowych, czyli układów złożonych z dużej liczby ciał (członów) połączonych ze sobą w różny sposób, które poruszać się mogą pod działaniem rozmaitych wymuszeń.

 • 2008-02-10 | Komentarze: 0

  Komputerowe wspomaganie projektowania CAD. Podstawy

  Podręcznik przeznaczony dla wszystkich zawodów, w których wykorzystuje się komputerowe wspomaganie projektowania na poziomie technikum i szkoły policealnej.

 • 2008-01-10 | Komentarze: 0

  Komputerowo wspomagane wytwarzanie maszyn. Podstawy i zastosowanie

  W książce zawarto nowoczesną wiedzę na temat technik CAx służących do komputerowego wspomagania działań inżynierskich we współczesnym przedsiębiorstwie produkcyjnym. Omówiono techniki modelowania geometrycznego oraz podstawowe systemy i oprogramowanie komputerowe stosowane w nowoczesnych przedsiębiorstwach przemysłowych.

 • 2007-11-21 | Komentarze: 0

  Kontrola maszyn i urządzeń

  Przeglądy, naprawy, dostosowanie do wymogów UDT i PIP

 • 2007-09-20 | Komentarze: 0

  Krystalizacja metali

  W książce omówiono podstawowe zagadnienia związane z krystalizacją metali i stopów. Początkowe rozdziały poświęcono podstawom termodynamicznym krystalizacji, zwracając szczególną uwagę na etapy zarodkowania i wzrostu kryształów.

 • 2007-05-10 | Komentarze: 0

  Konstrukcje spawane - Połączenia

  W książce w sposób nowatorski przedstawiono całość technologicznych i konstrukcyjnych zagadnień dotyczących wytwarzania i projektowania połączeń spawanych. Uwzględniono przy tym najnowsze normy, będące tłumaczeniami norm EN.

 • 2006-11-29 | Komentarze: 0

  Książka pracy maszyny / urządzenia

  Dla zapewnienia bezpieczeństwa na stanowisku pracy zalecane jest prowadzenieewidencji przeprowadzonych kontroli oraz prowadzenie dziennika konserwacji dla maszyny/urządzenia. Polecamy gotowe narzędzie umożliwiające rejestrację kontroli stanu technicznego maszyny/urządzenia.

Strona 1 z 2
 1  2   następna »