Publikacje

Liczba znalezionych publikacji: 9

 • 2011-09-23 | Komentarze: 0

  Obliczanie zapotrzebowania na ciepło

  Nasza publikacja poświęcona jest obliczaniu zapo­trzebowania na ciepło do ogrzewania pomieszczeń, ochronie cieplnej, stratom i zyskom ciepła. Pokazuje jak radzić sobie z określeniem takiego zapotrzebo­wania.

 • 2009-04-30 | Komentarze: 0

  Obrabiarki sterowane numerycznie

  Książka stanowi kompendium wiedzy inżynierskiej z zakresu budowy i eksploatacji obrabiarek CNC, które są podstawowymi maszynami wytwórczymi w przemyśle maszynowym.

 • 2008-02-03 | Komentarze: 0

  Obróbka skrawaniem

  Książka jest pomyślana jako podręcznik akademicki do przedmiotu obróbka skrawaniem. Zawarto w niej podstawowe wiadomości o zjawiskach fizycznych towarzyszących skrawaniu. Omówiono wpływ cech narzędzia, przedmiotu obrabianego i obrabiarki, a także technologicznych parametrów skrawania na kształtowanie dokładności, wydajności i kosztów obróbki. Zagadnienia ogólne zilustrowano głównie przykładami z toczenia.

 • 2008-01-10 | Komentarze: 0

  Obsługa i programowanie obrabiarek CNC. Podręcznik operatora

  W książce w sposób zwięzły i przystępny zebrano wiadomości dotyczące budowy obrabiarek sterowanych numerycznie, ich obsługi oraz programowania. Zawarto również niezbędne wiadomości dotyczące technologii obróbki oraz diagnostyki procesu skrawania. Przedstawione podstawy programowania obejmują zakres niezbędny dla operatora obrabiarki CNC.

 • 2007-11-21 | Komentarze: 0

  Ochrona przed Korozją

  Miesięcznik Ochrona przed Korozją to czasopismo Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego (SITPChem.). Rok powstania: 1957.

 • 2006-11-29 | Komentarze: 0

  Ocena zgodności oraz certyfikacja wyrobów i usług

  Informacje o nowościach prawnych z dziedziny oceny zgodności. Przejrzyste zaprezentowanie drogi do oznaczenia produktu CE. Praktyczna wiedza z dziedziny certyfikacji

 • 2006-10-30 | Komentarze: 0

  Oznaczenie CE

  Przeprowadzenie oceny zgodności wyrobów wg dyrektyw Unii Europejskiej

 • 2006-10-27 | Komentarze: 0

  Ocena ryzyka zawodowego

  Oprogramowanie wspomagające wykonanie oceny dla każdego stanowiska pracy

 • 2006-09-30 | Komentarze: 0

  Odlewnictwo

  Książka zawiera nowoczesną wiedzę z zakresu technologii odlewnictwa. Przedstawiono w niej podstawy procesów odlewniczych, technologie odlewnicze, włącznie z najnowszymi specjalnymi procesami odlewniczymi, zagadnienia projektowania odlewów i przygotowania form odlewniczych, procesy wytopu i obróbki ciekłego metalu, obróbkę odlewu oraz modelowanie procesów odlewniczych. Omówiono także problematykę oddziaływania produkcji odlewniczej na środowisko oraz zagadnienia ekonomii produkcji odlewniczej. W obecnym wydaniu uaktualniono normy, a także rysunki z zakresu modelowania procesów odlewniczych

Strona 1 z 1
 1