Publikacje

Liczba znalezionych publikacji: 15

 • 2013-10-16 | Komentarze: 0

  Przegląd Mechaniczny

  Przegląd Mechaniczny to miesięcznik naukowo-techniczny o blisko 80-letniej tradycji, który jest adresowany do środowiska inżynierskiego związanego z przemysłem budowy maszyn, aparatury i urządzeń. Nasi Czytelnicy to kadra inżynierska i menedżerska zakładów przemysłowych, prywatnych, spółek i przedstawicielstw handlowych, specjaliści z ośrodków badawczo-rozwojowych i instytutów naukowych, studenci.

 • 2009-06-05 | Komentarze: 0

  Pamięć. Nośniki i systemy przechowywania danych

  W książce przedstawiono początki rozwoju nośników informacji. Omówiono cyfrowe nośniki danych, kompresję i kodowanie danych, magistrale i interfejsy, pamięć magnetyczną, magnetooptyczną, optyczną i półprzewodnikową fleszową. Sporo miejsca poświęcono bezpieczeństwu danych, kopiom zapasowym, zarządzaniu systemami pamięci i systemom pamięci w sieciach komputerowych.

 • 2009-06-05 | Komentarze: 0

  Podstawy miernictwa

  Pierwszy - jak dotychczas - podręcznik traktujący o podstawach miernictwa w sposób nowoczesny oraz zgodny z tendencjami rozwojowymi w omawianym przedmiocie. Kolejne rozdziały poświęcono: wielkościom i sygnałom pomiarowym, przetwornikom i przyrządom, procedurom pomiarowym i rachunkowi błędów, czujnikom, sieciom pomiarowym, interfejsom, oprogramowaniu systemów pomiarowych.

 • 2009-04-30 | Komentarze: 0

  Pomiary geometryczne powierzchni. Zarysy kształtu, falistość i chropowatość

  Struktura geometryczna powierzchni elementów maszyn jest z jednej strony wynikiem procesu technologicznego, a z drugiej - czynnikiem warunkującym właściwą eksploatację gotowego wyrobu. Dlatego tak istotne znaczenie we współczesnej technice ma jej pomiar i ocena.

 • 2008-04-17 | Komentarze: 0

  Programowanie obrabiarek NC/CNC

  W książce omówiono wszystkie podstawowe zagadnienia związane z programowaniem obrabiarek NC/CNC. Przedstawiono podstawy programowania, czyli tzw. programowanie ręczne, strukturę programu, budowę wiersza programowego, programowanie automatyczne (w systemach CAD/CAM) oraz warsztatowe (WOP). Podano ogólne wiadomości o sterowaniu numerycznym, jego rodzajach, wyposażeniu obrabiarek NC/CNC oraz przykłady różnych systemów wspomagających programowanie OSN-ów. Bardzo dużo uwagi poświęcono przykładom programowania w postaci szczegółowego omówienia najczęściej stosowanych systemów, takich jak: MasterCAM, GTJ-2000 czy KSPF/WIN.

 • 2008-01-10 | Komentarze: 0

  Podstawy konstrukcji maszyn. Elementy, podzespoły i zespoły maszyn i urządzeń.

  W książce przedstawiono rozwiązania konstrukcyjne elementów, podzespołów i zespołów stosowanych powszechnie w maszynach i urządzeniach, a mianowicie: śruby, wkręty, nakrętki i przykłady połączeń śrubowych, różne rozwiązania konstrukcyjne i sposoby ułożyskowania wałów i osi, w szczególności z zastosowaniem łożysk tocznych, rodzaje kół zębatych, ich rodzaje i wykonywanie.

 • 2007-12-17 | Komentarze: 0

  Projektowanie technologii maszyn

  Skrypt przeznaczony jest, przede wszystkim, dla studentów politechnik wykonujących ćwiczenia projektowe, prace przejściowe i dyplomowe z "Technik wytwarzania".

 • 2007-12-17 | Komentarze: 0

  Projektowanie technologii maszyn

  Skrypt wraz załączonymi płytam CD przeznaczony jest, przede wszystkim, dla studentów politechnik wykonujących ćwiczenia projektowe, prace przejściowe i dyplomowe z "Technik wytwarzania".

 • 2007-12-17 | Komentarze: 0

  Podstawy układów sterowań cyfrowych i komputerowych

  Książka przedstawia podstawowe wiadomości na temat układów automatycznych sterowań, które obecnie opanowały nie tylko procesy produkcji oraz organizację i realizację usług, lecz również wszelkiego rodzaju urządzenia stosowane w życiu prywatnym.

 • 2007-10-18 | Komentarze: 0

  Przegląd Odlewnictwa

  Miesięcznik PRZEGLĄD ODLEWNICTWA jest czasopismem naukowo-technicznym zajmującym się problematyką odlewniczą. Wydawany jest od 1937 roku i ma zasięg międzynarodowy. Nakład tego czasopisma wynosi od 500-1000 egz., rozchodzących się do krajowych odlewni, przedsiębiorstw stosujących odlewy do swojej produkcji, a także wśród inżynierów i techników pracujących w odlewnictwie. Jest wysyłany również poza granice Polski.

Strona 1 z 2
 1  2   następna »