Publikacje

Liczba znalezionych publikacji: 8

 • 2010-06-22 | Komentarze: 0

  Stal. Przewodnik inżyniera

  Właśnie ukazała się najnowsza publikacja Wydawnictwa ELAMED, przygotowana przez redakcję czasopisma „STAL Metale & Nowe Technologie” pt.: „Stal. Przewodnik inżyniera”.

 • 2007-12-17 | Komentarze: 0

  Systemy zarządzania jakością w małych i średnich firmach. Vademecum menedżera jakości

  Autor niniejszej książki, po latach bardzo intensywnych doświadczeń w zakresie opracowywania, wdrażania i prowadzenia systemów zarządzania jakością oraz HCCP w małych i średnich firmach, postanowił podzielić się z czytelnikami swoimi doświadczeniami.

 • 2007-12-17 | Komentarze: 0

  Systemy zarządzania jakością w małych i średnich firmach. Vademecum menedżera jakości

  Płyta CD, dołączona do książki, posiada nadającą się do kopiowania oraz uniwersalnej adaptacji dokumentację systemu zarządzania jakością, wzory formularzy i przykłady zapisów. Na płycie znajdują się także informacje na temat akredytowanych jednostek certyfikujących. .

 • 2007-11-21 | Komentarze: 0

  Spawalnictwo

  Autor przedstawia w sposób usystematyzowany zasadnicze zagadnienia spawalnictwa, a mianowicie: procesy cieplne, procesy spawania, zgrzewania, lutowania, metalurgię, spawalność materiałów, naprężenia i odkształcenia, zasady projektowania i wytrzymałość połączeń, spawalnicze metody nakładania powłok, cięcie termiczne oraz kontrolę jakości. Na uwagę zasługuje właściwa z dydaktycznego punktu widzenia forma i kolejność przedstawiania procesów i metod spawalniczych. Autor podaje definicję zjawiska lub procesu, wyjaśnia je, charakteryzuje urządzenia, techniki i parametry, wreszcie omawia zakres i dziedziny stosowania.

 • 2007-05-25 | Komentarze: 0

  Spajanie metali i tworzyw w praktyce

  Spajanie metali i tworzyw w praktyce ukazuje się pod nowym tytułem od 2004 roku. Jest kontynuacją wydawanego dotychczas periodyku Zgrzewanie metali i tworzyw w praktyce. Obecnie czasopismo poświęcone jest technologiom łączenia nierozłącznego i procesom pokrewnym, tj. spawaniu, zgrzewaniu, klejeniu metali i tworzyw, napylaniu i napawaniu regeneracyjnym, lutowaniu metali i kompozytów, cięciu termicznym, technikom gazowym stosowanych w spawalnictwie itp.

 • 2007-05-10 | Komentarze: 0

  Spawalnicze gazy osłonowe i palne

  Książka stanowi zbiór obszernych informacji o wszystkich podstawowych gazach stosowanych w procesach spawania i cięcia metali. Omówiono w niej: fizyczne podstawy teoretyczne dotyczące poszczególnych gazów, szczegółowe charakterystyki gazów stosowanych w spawalnictwie oraz zagrożenia i zalecenia związane ze stosowaniem gazów. Podano wytyczne doboru gazów palnych i osłonowych do różnych metod spawania i procesów pokrewnych. Wyjaśniono zasady postępowania w różnorodnych przypadkach technicznych. Zadbano o zachowanie właściwych proporcji między teorią i wiadomościami niezbędnymi do poprawnego zastosowania gazów w praktyce przemysłowej. Na rynku od dawna brak jest pozycji z tego zakresu tematycznego.

 • 2006-11-29 | Komentarze: 0

  Sieci, instalacje i urządzenia elektryczne o napięciu powyżej 1 kV

  Praktyczny poradnik dotyczący wykonawstwa, przydatny zarówno przy montażu oraz badaniach i próbach odbiorczych ze szczególnym uwzględnieniem zasad BHP.

 • 2006-10-27 | Komentarze: 0

  Służby Utrzymania Ruchu

  Dwumiesięcznik Służby Utrzymania Ruchu to Nowy tytuł skierowany do kadry kierowniczej i menedżerów branży utrzymania ruchu. Ma praktyczny charakter, ukazujący złożoność i wielopłaszczyznowość problemów utrzymania ruchu w aspekcie optymalizacji i ergonomii działania organizacji, jaką jest przedsiębiorstwo produkcyjne. Dostarcza konkretnych rozwiązań i jest rzetelnym i kompetentnym źródłem informacji.

Strona 1 z 1
 1