Publikacje

Liczba znalezionych publikacji: 6

 • 2011-09-12 | Komentarze: 1

  Wentylacja i klimatyzacja – warunki techniczne wykonania i odbioru- Verlag Dashofer

 • 2009-06-05 | Komentarze: 0

  Wytrzymałość materiałów. Tom I

  W dwóch tomach podręcznika zawarto wykłady wytrzymałości materiałów w zakresie zwyczajowo przyjmowanym na uczelniach technicznych. Zachowano przy tym układ uznawany za właściwy z metodycznego punktu widzenia.

 • 2007-05-10 | Komentarze: 0

  Wspomaganie konstruowania układów redukcji drgań i hałasu maszyn

  Użytkowanie środków technicznych wywołuje często także skutki negatywne. Istotną klasę niekorzystnych efektów tworzą hałas i drgania, generowane przez działające maszyny i urządzenia. Konstruktorzy, wytwórcy i użytkownicy maszyn stają wówczas przed problemem przeciwdziałania tym niepożądanym zjawiskom. Autorzy tej książki opisali zwalczanie efektów wibroakustycznych za pomocą narzędzi wspomagania komputerowego już na etapie projektowo-konstrukcyjnym (co jest ujęciem unikatowym).

 • 2007-04-18 | Komentarze: 0

  Wyoblanie ręczne

  Autor niniejszej książki dzieli się w niej z czytelnikami swoim wieloletnim doświadczeniem z zakresu wyoblania, zwłaszcza ręcznego. Omawia zasady wyoblania, materiały, urządzenia, wyposażenie pomocnicze, operacje wyoblania, obróbkę cieplną i powierzchniową wyrobówzdobienie elementów, a także zasady bhp, urazy i choroby zawodowe. Podaje liczne przykłady wyrobów zawierających elementy wykonane metodą wyoblania. Niezwykle cennym dodatkiem do książki jest płyta CD z filmami pokazującymi operacje wyoblania.

 • 2007-01-11 | Komentarze: 0

  Wewnętrzny przepływ

  Podwieszany elektryczny przenośnik szynowy w instalacji lakierniczej klap Airbusa A380

 • 2006-09-30 | Komentarze: 1

  Wzory, wykresy i tablice wytrzymałościowe

  W książce omówiono metody obliczeniowe i podano wzory stosowane obecnie w dziedzinie wytrzymałości materiałów i konstrukcji. Stanowi ona wademekum przydatne dla studentów przy wykonywaniu projektów oraz prac przejściowych i dyplomowych, a także dla inżynierów w biurach projektowych. Na szczególną uwagę zasługuje zbiór tablic zawierających własności wytrzymałościowe i zmęczeniowe materiałów stosowanych w budowie i eksploatacji maszyn oraz konstrukcji, z uwzględnieniem różnych warunków pracy i zakresów temperatury.

Strona 1 z 1
 1