Publikacje

Liczba znalezionych publikacji: 2

  • 2013-10-16 | Komentarze: 0

    Technologia i Automatyzacja Montażu - zespołów, maszyn i urządzeń

    Technologia i Automatyzacja Montażu to wydawane od 20 lat czasopismo o zasięgu ogólnopolskim przeznaczone dla konstruktorów, technologów, organizatorów produkcji, czytelników z ośrodków badawczo-rozwojowych i instytutów naukowych, studentów oraz dla wszystkich, którzy są zainteresowani najnowszymi problemami z zakresu procesów montażu i procesów towarzyszących montażowi.

  • 2013-10-16 | Komentarze: 0

    Przegląd Mechaniczny

    Przegląd Mechaniczny to miesięcznik naukowo-techniczny o blisko 80-letniej tradycji, który jest adresowany do środowiska inżynierskiego związanego z przemysłem budowy maszyn, aparatury i urządzeń. Nasi Czytelnicy to kadra inżynierska i menedżerska zakładów przemysłowych, prywatnych, spółek i przedstawicielstw handlowych, specjaliści z ośrodków badawczo-rozwojowych i instytutów naukowych, studenci.

Strona 1 z 1
 1