Dodaj ofertę za darmo

Publikacje

Liczba znalezionych publikacji: 108

  • 2010-06-22 | Komentarze: 0

    Stal. Przewodnik inżyniera

    Właśnie ukazała się najnowsza publikacja Wydawnictwa ELAMED, przygotowana przez redakcję czasopisma „STAL Metale & Nowe Technologie” pt.: „Stal. Przewodnik inżyniera”.

  • 2009-11-09 | Komentarze: 0

    Nowoczesne Hale

    „Nowoczesne Hale” dostarczą właścicielom, dyrektorom, przedstawicielom działów technicznych i działów rozwoju niezbędnych danych.

  • 2009-06-05 | Komentarze: 0

    Hydrostatyczny napęd maszyn

    Podręcznik zawiera podstawowe wiadomości z hydrauliki cieczy lepkich, zasady działania i budowy najważniejszych elementów, informacje o działaniu i eksploatacji podstawowych układów hydrostatycznych, a także opis badań elementów i układów.

  • 2009-06-05 | Komentarze: 0

    Mechanika ogólna w ujęciu wektorowym i tensorowym. Statyka. Przykłady i zadania

    Podręcznik jest pierwszą częścią trzyczęściowego zbioru zadań z mechaniki ogólnej, na który złożą się jeszcze zadania z kinematyki oraz dynamiki punktu materialnego i bryły sztywnej. Zawiera całkowicie rozwiązane zadania z wykorzystaniem rachunku wektorowego, a także tensorowego.

  • 2009-06-05 | Komentarze: 0

    Mechanika ogólna. Tom 2: Dynamika

    Dynamika - zawiera dynamikę punktu materialnego z uwzględnieniem drgań o jednym stopniu swobody, dynamikę układu punktów materialnych, zasadę pędu, moment pędu oraz zasadę równoważności energii kinetycznej i pracy z uwzględnieniem geometrii masy oraz zagadnień: obliczeń reakcji dynamicznych, dynamiki analitycznej i dynamiki ruchu kulistego ciała sztywnego.

  • 2009-06-05 | Komentarze: 0

    Napęd hydrostatyczny. T. 1: Elementy

    Elementy stanowią pierwszy tom dwutomowego podręcznika pod wspólnym tytułem Napęd hydrostatyczny. Zawarto w nim podstawowe wiadomości o napędach i cieczach roboczych, stosowanych w hydrostatycznych układach napędowych, oraz szczegółowo omówiono pompy i silniki wyporowe, siłowniki, akumulatory hydrauliczne, a także konstrukcję i dobór zaworów, filtrów i elementów przewodzących i magazynujących czynnik roboczy.

  • 2009-06-05 | Komentarze: 0

    Napęd hydrostatyczny. T. 2: Układy

    Układy stanowią drugi tom dwutomowego podręcznika pod wspólnym tytułem Napęd hydrostatyczny. Zawarto w nim ogólne zasady projektowania hydrostatycznych układów napędowych i sterujących oraz omówiono układy z siłownikami i zasady ich szeregowego i równoległego łączenia, a także synchronizacji ich ruchu.

  • 2009-06-05 | Komentarze: 0

    Napęd i sterowanie pneumatyczne

    Książka stanowi kompendium wiedzy teoretycznej, projektowo-konstrukcyjnej i eksploatacyjnej z zakresu napędów i sterowań pneumatycznych, ukierunkowanej na ich zastosowanie do automatyzacji maszyn i urządzeń technologicznych.

  • 2009-06-05 | Komentarze: 0

    Wytrzymałość materiałów. Tom I

    W dwóch tomach podręcznika zawarto wykłady wytrzymałości materiałów w zakresie zwyczajowo przyjmowanym na uczelniach technicznych. Zachowano przy tym układ uznawany za właściwy z metodycznego punktu widzenia.

  • 2009-06-05 | Komentarze: 0

    Zadania z mechaniki ogólnej. Część II - Kinematyka

    Niniejszy podręcznik stanowi drugą część zbioru zadań obejmującego statykę, kinematykę i dynamikę. Większość rozdziałów została poprzedzona krótkim wstępem teoretycznym i wskazówkami metodycznymi, koniecznymi do rozwiązania zadań.

Strona 2 z 11
« poprzednia     1  2  3  4  5  6  ...  11   następna »