Publikacje

Liczba znalezionych publikacji: 108

 • 2009-04-30 | Komentarze: 0

  Pomiary geometryczne powierzchni. Zarysy kształtu, falistość i chropowatość

  Struktura geometryczna powierzchni elementów maszyn jest z jednej strony wynikiem procesu technologicznego, a z drugiej - czynnikiem warunkującym właściwą eksploatację gotowego wyrobu. Dlatego tak istotne znaczenie we współczesnej technice ma jej pomiar i ocena.

 • 2009-04-30 | Komentarze: 0

  Obrabiarki sterowane numerycznie

  Książka stanowi kompendium wiedzy inżynierskiej z zakresu budowy i eksploatacji obrabiarek CNC, które są podstawowymi maszynami wytwórczymi w przemyśle maszynowym.

 • 2008-04-21 | Komentarze: 0

  Energetyka Cieplna i Zawodowa

  Dwumiesięcznik "Energetyka Cieplna i Zawodowa" ma zasięg ogólopolski. Czytelnikami czasopisma są prezesi, dyrektorzy i inżynierowie wszystkich elektrowni, elektrociepłowni, ciepłowni, zakładów energetycznych a także zakładowych elektrowni przemysłowych z całego kraju.

 • 2008-04-17 | Komentarze: 0

  Programowanie obrabiarek NC/CNC

  W książce omówiono wszystkie podstawowe zagadnienia związane z programowaniem obrabiarek NC/CNC. Przedstawiono podstawy programowania, czyli tzw. programowanie ręczne, strukturę programu, budowę wiersza programowego, programowanie automatyczne (w systemach CAD/CAM) oraz warsztatowe (WOP). Podano ogólne wiadomości o sterowaniu numerycznym, jego rodzajach, wyposażeniu obrabiarek NC/CNC oraz przykłady różnych systemów wspomagających programowanie OSN-ów. Bardzo dużo uwagi poświęcono przykładom programowania w postaci szczegółowego omówienia najczęściej stosowanych systemów, takich jak: MasterCAM, GTJ-2000 czy KSPF/WIN.

 • 2008-02-11 | Komentarze: 1

  Kinematyka układów wieloczłonowych. Metody obliczeniowe

  W książce przedstawiono nowoczesne i efektywne metody obliczeniowe kinematyki układów wieloczłonowych, czyli układów złożonych z dużej liczby ciał (członów) połączonych ze sobą w różny sposób, które poruszać się mogą pod działaniem rozmaitych wymuszeń.

 • 2008-02-10 | Komentarze: 0

  Komputerowe wspomaganie projektowania CAD. Podstawy

  Podręcznik przeznaczony dla wszystkich zawodów, w których wykorzystuje się komputerowe wspomaganie projektowania na poziomie technikum i szkoły policealnej.

 • 2008-02-10 | Komentarze: 0

  Zarządzanie jakością. Standardy i zasady

  Książka jest poświęcona bardzo szeroko i nowatorsko ujętej problematyce zarządzania jakością-łącznie z zarządzaniem środowiskowym i bezpieczeństwem pracy.

 • 2008-02-03 | Komentarze: 0

  Obróbka skrawaniem

  Książka jest pomyślana jako podręcznik akademicki do przedmiotu obróbka skrawaniem. Zawarto w niej podstawowe wiadomości o zjawiskach fizycznych towarzyszących skrawaniu. Omówiono wpływ cech narzędzia, przedmiotu obrabianego i obrabiarki, a także technologicznych parametrów skrawania na kształtowanie dokładności, wydajności i kosztów obróbki. Zagadnienia ogólne zilustrowano głównie przykładami z toczenia.

 • 2008-01-24 | Komentarze: 1

  Narzędziowiec

  Kwartalnik techniczny Narzędziowiec jest pismem prywatnym ukazującym się od 1 marca 2005 roku. Poświęcony jest przede wszystkim zagadnieniom obróbki i przeróbki metalu, a także produkcji form, matryc, wykrojników i tłoczników. Zamieszczane w piśmie treści są układane według bloków tematycznych i traktowane pod kątem praktycznego zastosowania nauki w gospodarce rynkowej.

 • 2008-01-24 | Komentarze: 1

  Leksykon materiałoznawstwa: CD-R

  Kompendium wiedzy o materiałach inżynierskich wraz z wykazami aktualnych norm i ich światowych odpowiedników. Całościowe opracowanie materiałów inżynierskich: metali, polimerów, ceramiki i kompozytów.

Strona 4 z 11
« poprzednia     1  2  3  4  5  6  7  ...  11   następna »