Błędy popełniane przy badaniach i pomiarach elektrycznych

2006-11-29

Praktyczna publikacja omawiająca najczęściej występujące nieprawidłowości podczas prowadzenia badań i pomiarów elektrycznychZamów publikacje poprzez portal www.metale24.pl:

99.00 zł
Format: A5
Liczba stron: 150
ISBN: 83-88258-59-9

Omówienie najczęściej występujących nieprawidłowości podczas prowadzenia badań ipomiarów elektrycznych.

Wybrane zagadnienia z treści obejmują:
- bezpieczeństwo prac pomiarowych przy urządzeniach elektroenergetycznych
- rodzaje i zakres badań i pomiarów ochronnych
- błędy przy wykonywaniu pomiarów małych rezystancji
- błędy popełniane przy podłączaniu urządzeń wukładzie sieci TN-C
- pomiary zabezpieczeń różnicowoprądowych i przyczyny niezadziałania wyłączników różnicowoprądowych
- pomiary rezystancji izolacji wraz z popełnianymi błędami prawidłowe wykonywanie

Korzyści z publikacji:
- dowiesz się jak poprawnie wykonywać pomiary elektryczne
- unikniesz najczęściej występujących błędów
- poznasz wymagania prawne
- przedstawimy ci rodzaje przyrządów pomiarowych

Autor:
mgr inż. Fryderyk Łasak - absolwent Wydziału Elektrotechniki GiH AGH. Opracowuje i wygłasza referaty związane z ochroną przeciwporażeniową, wykonywaniem pomiarów ochronnych i szkoleniem elektryków do egzaminów na grupę kwalifikacyjną. Członek Stowarzyszenia Elektryków Polskich, w Oddziale Nowa Huta.

Spis treści:
1. Wstęp
2. Wymagania przepisów techniczno - budowlanych
3. Wymagania norm
4. Urządzenia pomiarowe
5. Rodzaje i zakres badań i pomiarów ochronnych
6. Pomiary zabezpieczeń różnicowoprądowych
7. Pomiary rezystancji izolacji
8. Pomiary uziemień
9. Pomiary eksploatacyjne
10. Ocena wyników
11. Podsumowanie i wnioski
12. Czasokresy badań i pomiarów
13. Badania i pomiary odbiorcze a pomiary eksploatacyjne
14. Dokumentowanie prac pomiarowo-kontrolnych
15. Błędy w dokumentowaniu pomiarów
16. Wzory protokołów (załączniki)
Literatura
Wydawca: DASHOFER
WWW: www.dashofer.pl/