Czasopisma

Liczba znalezionych publikacji: 26

 • 2013-10-16 | Komentarze: 0

  Przegląd Mechaniczny

  Przegląd Mechaniczny to miesięcznik naukowo-techniczny o blisko 80-letniej tradycji, który jest adresowany do środowiska inżynierskiego związanego z przemysłem budowy maszyn, aparatury i urządzeń. Nasi Czytelnicy to kadra inżynierska i menedżerska zakładów przemysłowych, prywatnych, spółek i przedstawicielstw handlowych, specjaliści z ośrodków badawczo-rozwojowych i instytutów naukowych, studenci.

 • 2013-10-16 | Komentarze: 0

  Technologia i Automatyzacja Montażu - zespołów, maszyn i urządzeń

  Technologia i Automatyzacja Montażu to wydawane od 20 lat czasopismo o zasięgu ogólnopolskim przeznaczone dla konstruktorów, technologów, organizatorów produkcji, czytelników z ośrodków badawczo-rozwojowych i instytutów naukowych, studentów oraz dla wszystkich, którzy są zainteresowani najnowszymi problemami z zakresu procesów montażu i procesów towarzyszących montażowi.

 • 2009-11-12 | Komentarze: 0

  Mechanik

  Miesięcznik Mechanik to istniejący od 97 lat miesięcznik naukowo-techniczny, który ma opinię nie tylko najstarszego, ale i najbardziej reprezentatywnego dla branży mechanicznej.

 • 2007-11-21 | Komentarze: 0

  1 - STAL Metale & Nowe Technologie

  Dwumiesięcznik STAL Metale & Nowe Technologie to periodyk, który publikując na swoich łamach problematykę techniczną autorstwa uznanych specjalistów, łączy ją z informacjami na temat stanu polskiej gospodarki. Na jego łamach znajdziecie informacje na temat produkcji, dystrybucji, obróbki, montażu, zabezpieczania powierzchni, pomiarów, projektowania, norm - najnowszych technologii związanych z rynkiem stali i metali nieżelaznych.

 • 2007-12-09 | Komentarze: 0

  2 - Świat Obrabiarek

  Dwumiesięcznik Świat Obrabiarek (ISSN: 1895-6564) to czasopismo istniejące od 2006 roku, którego głównym celem jest prezentowanie aktualnych dokonań w branży obróbki metali oraz w dziedzinach pokrewnych. Pismo ukazuje się w nakładzie 2 tysięcy egzemplarzy i jest wysyłane do klientów z całej Polski oraz dostarczane do zakładów, uczelni technicznych, firm handlowych, hurtowni oraz sklepów.

 • 2007-09-05 | Komentarze: 0

  Design News

  Miesięcznik Design News Polska (pełny tytuł: Design News w Mechanice i Elektronice) to polska edycja wydawanego w USA (od 1946 roku) czasopisma dla inżynierów-konstruktorów. Do polskich czytelników miesięcznik dociera od początku 2005 roku. Na stronie internetowej czasopisma dostępne jest pełne archiwum polskich wydań.

 • 2008-04-21 | Komentarze: 0

  Energetyka Cieplna i Zawodowa

  Dwumiesięcznik "Energetyka Cieplna i Zawodowa" ma zasięg ogólopolski. Czytelnikami czasopisma są prezesi, dyrektorzy i inżynierowie wszystkich elektrowni, elektrociepłowni, ciepłowni, zakładów energetycznych a także zakładowych elektrowni przemysłowych z całego kraju.

 • 2006-10-27 | Komentarze: 1

  Facility Manager

  Dwumiesięcznik Facility Manager to pierwsze w Polsce czasopismo fachowe, które ma na celu promować na polskim rynku niezwykle popularne w świecie zachodnim podejście do zagadnienia zarządzania budynkami i nieruchomościami, jakim jest Facility Management. Chcemy zaistnieć jako pismo lansujące nowoczesne rozwiązania, przekazujące informacje z branży dla profesjonalistów i fachowców.

 • 2007-09-20 | Komentarze: 0

  Hutnik

  Miesięcznik Hutnik jest czasopismem Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego w Polsce (SITPH). Czasopismo powstało w roku 1929. Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.

 • 2007-04-05 | Komentarze: 0

  Inżyniera i Utrzymanie Ruchu Zakładów Przemysłowych

  Miesięcznik Inżyniera i Utrzymanie Ruchu Zakładów Przemysłowych jest dedykowany branży technicznej mającej kontakt z wykorzystaniem i dystrybucją energii elektrycznej, transportem bliskim i przeładunkiem materiałów oraz płynów, instalacją sprężonego powietrza, ochroną środowiska, układami ogrzewania i klimatyzacji, przyrządami pomiarowymi i układami sterowania.

Strona 1 z 3
 1  2  3   następna »