Energetyka Cieplna i Zawodowa

2008-04-21

Dwumiesięcznik "Energetyka Cieplna i Zawodowa" ma zasięg ogólopolski. Czytelnikami czasopisma są prezesi, dyrektorzy i inżynierowie wszystkich elektrowni, elektrociepłowni, ciepłowni, zakładów energetycznych a także zakładowych elektrowni przemysłowych z całego kraju.

Pismo dociera również do dużej grupy instytucji pracujących na rzecz branży energetycznej i ciepłowniczej a także firm związanych z tą branżą. Dystrybucja magazynu odbywa się poprzez prenumeratę oraz wysyłkę imienną do osób związanych z branżą. Magazyn jest kolportowany na wielu imprezach branżowych, targach, konferencjach i sympozjach (m.in. organizowanych przez naszą firmę), w związku z czym bazę adresową na bieżąco uaktualniamy i poszerzamy. Nakład wynosi ponad 3 500 egzemplarzy.

Więcej informacji: www.energetyka.e-bmp.pl
Wydawca: Inne


Czasopisma

2013-10-16 12:51:05 | Komentarze: 0

Technologia i Automatyzacja Montażu - zespołów, maszyn i urządzeń

Technologia i Automatyzacja Montażu to wydawane od 20 lat czasopismo o zasięgu ogólnopolskim przeznaczone dla konstruktorów, technologów, organizatorów produkcji, czytelników z ośrodków badawczo-rozwojowych i instytutów naukowych, studentów oraz dla wszystkich, którzy są zainteresowani najnowszymi problemami z zakresu procesów montażu i procesów towarzyszących montażowi.

Przegląd Mechaniczny

Nowa Stal

Mechanik

Nowoczesne Hale

Narzędziowiec

2 - Świat Obrabiarek

1 - STAL Metale & Nowe Technologie

Ochrona przed Korozją

Przegląd Odlewnictwa