Instrukcja BHP przy pracach betonowych i żelbetowych- DASHOFER

2011-09-23


Tematyka

Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach betonowych i żelbetonowych są ściśle określone przez przepisy prawne, dlatego tak ważne jest, aby były spełnione i dokładnie przestrzegane. Zawartość tablic została przygotowana w oparciu o obowiązujące Rozporządzenie Ministra Infrastruktury oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej.


Tematyka tablic dotyczy:


*
wymagań ogólnych i kwalifikacji;
*
podstawowych czynności przed rozpoczęciem pracy;
*
podstawowych czynności w czasie pracy;
*
czynności po zakończeniu pracy;
*
postępowania w przypadku awarii i wypadku przy pracy.


Korzyści

Dzięki zasadom zawartym w instrukcji zyskasz:


* Utrzymanie bezpieczeństwa przy pracach betonowych i żelbetowych
* Ułatwienie przestrzegania przepisów
* Możliwość wglądu w zasady BHP dla każdego pracownika
* Unaocznienie zagrożenia
* Podniesienie poziomu bezpieczeństwa
* Spełnienie wymogów prawnych
Spis treści

1. Wymagania ogólne i kwalifikacje
2. Podstawowe czynności przed rozpoczęciem pracy
- Przygotowanie stanowiska pracy
- Kontrola urządzeń i instalacji technicznych
- Dokumentacja stanowiska
3. Podstawowe czynności w czasie pracy
- Wymagania przy pracach zbrojeniowych
- Wymagania przy pracach betonowych
- Czynności zabronione
4. Czynności po zakończeniu pracy
5. Postępowanie w przypadku awarii i wypadku przy pracy
6. Uwagi końcowe
7. Podstawa prawnaFormat: 2 x A3 laminowane
ISBN: 978-83-7537-164-2

Cena: 29.00 zł + 23% VAT

www.dashofer.pl
Verlag Dashöfer Sp. z o.o.
Wydawca: Verlag Dashöfer Sp. z o.o.