Książki

Liczba znalezionych publikacji: 64

 • 2006-10-27 | Komentarze: 0

  Bezpieczny Budynek

  Aktualne wymogi wykonania i eksploatacji oraz dostosowanie do wymogów Inspekcji Nadzoru Budowlanego

 • 2009-06-05 | Komentarze: 0

  Bionika

  Jest to pierwsza od bardzo dawna pozycja poświęcona bionice - nauce zajmującej się wykorzystywaniem procesów biologicznych w technice, a w szczególności w automatycznym sterowaniu, i budowaniem urządzeń technicznych na wzór organizmów żywych.

 • 2006-11-29 | Komentarze: 1

  Błędy popełniane przy badaniach i pomiarach elektrycznych

  Praktyczna publikacja omawiająca najczęściej występujące nieprawidłowości podczas prowadzenia badań i pomiarów elektrycznych

 • 2007-05-10 | Komentarze: 0

  Diament - Otrzymywanie i zastosowanie w obróbce skrawaniem

  Książka zawiera współczesną wiedzę teoretyczną i technologiczną na temat syntezy diamentu i metod otrzymywania różnego rodzaju narzędzi diamentowych oraz ich zastosowania w procesach obróbki skrawaniem.

 • 2006-09-15 | Komentarze: 0

  Druty ze stali i stopów specjalnych. Wytwarzanie, przetwarzanie i zastosowanie

  Książka stanowi kompendium najnowszej wiedzy o procesach ciągnienia drutów ze stali stopowych. Zawiera podstawy teoretyczne procesów ciągnienia drutów, opis konwencjonalnych i niekonwencjonalnych metod ciągnienia, szczegółowy opis maszyn ciągarskich, osprzętu technologicznego i narzędzi ciągarskich oraz informacje na temat doboru smarów technologicznych i podkładów podsmarowych. Podano w niej charakterystyki stali i stopów specjalnych oraz omówiono technologie wytwarzania drutów z tych materiałów. Bardzo obszernie przedstawiono zagadnienia przetwórstwa drutów. Na zakończenie omówiono ciągnienie drutów bardzo cienkich i supercienkich.

 • 2009-06-05 | Komentarze: 0

  Dynamika robotów

  Książka jest poświęcona dynamice łańcuchów kinematycznych robotów wraz z ich zespołami napędowymi. Omówiono w niej podstawy kinematyki i dynamiki robotów, a następnie dynamikę zespołów napędowych robotów, zwłaszcza zespołów elektrycznych i pneumatycznych oraz napędów mięśniowych. Przybliżono problematykę jednolitej reprezentacji dynamiki robota, na podstawie analogii między podzespołami elektrycznymi i mechanicznymi. Przedstawiono też wybrane układy sterowania wykorzystujące modele dynamiki robota. Książka pomaga zrozumieć właściwości dynamiczne robotów, co jest szczególnie ważne w projektowaniu sterowników, które powinny zapewnić maksymalizację pracy robotów.

 • 2009-06-05 | Komentarze: 0

  Hydrostatyczny napęd maszyn

  Podręcznik zawiera podstawowe wiadomości z hydrauliki cieczy lepkich, zasady działania i budowy najważniejszych elementów, informacje o działaniu i eksploatacji podstawowych układów hydrostatycznych, a także opis badań elementów i układów.

 • 2011-09-23 | Komentarze: 0

  Instalacje elektryczne w zakladach opieki zdrowotnej- DASHOFER

  Fachowe wskazówki dla projektantów, wykonawców i użytkowników

 • 2011-09-23 | Komentarze: 0

  Instrukcja BHP przy pracach betonowych i żelbetowych- DASHOFER

 • 2006-10-27 | Komentarze: 0

  ISO 9001

  Skuteczny sposób uzyskania certyfikatu jakości

Strona 1 z 7
 1  2  3  4  5  6  ...  7   następna »