Mechanik

2009-11-12

Miesięcznik Mechanik to istniejący od 97 lat miesięcznik naukowo-techniczny, który ma opinię nie tylko najstarszego, ale i najbardziej reprezentatywnego dla branży mechanicznej.

Mechanik jest pismem o ogólnopolskim zasięgu, polecanym dla inżynierów-konstruktorów i technologów, przedsiębiorców oraz producentów maszyn, urządzeń i narzędzi, rzemieślników oraz słuchaczy średnich i wyższych szkół technicznych. Mechanik jest czasopismem o ogólnopolskim zasięgu, adresowanym do konstruktorów i technologów, przedsiębiorców oraz producentów maszyn, urządzeń i narzędzi oraz słuchaczy średnich i wyższych szkół technicznych.

Mechanik zamieszcza na swych łamach artykuły o:
- nowoczesnych rozwiązaniach dotyczących konstrukcji i technologii maszyn, urządzeń i narzędzi,
- najnowszych trendach z zakresu eksploatacji obrabiarek i urządzeń technologicznych,
- najciekawszych osiągnięciach w dziedzinie obróbki skrawaniem, ściernej, erozyjnej i plastycznej oraz przetwórstwa tworzyw sztucznych,
- nowych technikach dotyczących napędów i sterowań hydraulicznych oraz pneumatycznych,
- godnych polecenia nowościach z zakresu metrologii, materiałoznawstwa, organizacji produkcji,
- zastosowaniu programów komputerowych CAD/CAM/CAE do prac inżynierskich, a także bieżącą informację techniczną o targach, konferencjach, sympozjach, normach i literaturze fachowej.


Mechanik, czasopismo o ogólnopolskim zasięgu, ukazujące się w nakładzie 3400 egz. (w wersji drukowanej i w formacie PDF na płycie CD), dostępne tylko w prenumeracie. Prenumeratę naszego czasopisma można zamówić bezpośrednio w redakcji lub w Sigmie, Ruchu, Garmondzie i Kolporterze

Redakcja Mechanik
00-950 Warszawa box 309
ul.Świętokrzyska 14A
tel./fax 022 827 16 37
tel. 022 336 14 76
e-mail mechanik@wa.onet.pl
www.mechanik.media.pl
Wydawca: Inne


Czasopisma

2013-10-16 12:51:05 | Komentarze: 0

Technologia i Automatyzacja Montażu - zespołów, maszyn i urządzeń

Technologia i Automatyzacja Montażu to wydawane od 20 lat czasopismo o zasięgu ogólnopolskim przeznaczone dla konstruktorów, technologów, organizatorów produkcji, czytelników z ośrodków badawczo-rozwojowych i instytutów naukowych, studentów oraz dla wszystkich, którzy są zainteresowani najnowszymi problemami z zakresu procesów montażu i procesów towarzyszących montażowi.

Przegląd Mechaniczny

Nowa Stal

Nowoczesne Hale

Energetyka Cieplna i Zawodowa

Narzędziowiec

2 - Świat Obrabiarek

1 - STAL Metale & Nowe Technologie

Ochrona przed Korozją

Przegląd Odlewnictwa