Mechanika ogólna w ujęciu wektorowym i tensorowym. Statyka. Przykłady i zadania

2009-06-05

Podręcznik jest pierwszą częścią trzyczęściowego zbioru zadań z mechaniki ogólnej, na który złożą się jeszcze zadania z kinematyki oraz dynamiki punktu materialnego i bryły sztywnej. Zawiera całkowicie rozwiązane zadania z wykorzystaniem rachunku wektorowego, a także tensorowego.

Rozwiązania w każdym rozdziale są poprzedzone krótkim wstępem teoretycznym. Zadania są rozwiązywane jednym, dwoma lub nawet kilkoma sposobami, dzięki czemu można zweryfikować poprawność rozwiązań. Materiał jest przedstawiony w sposób umożliwiający bezpośrednie zastosowanie programów wspomagających obliczenia matematyczne, takich jak: MATHCAD, MATHEMATICA, MATLAB i innych. Ostatni rozdział zawiera zadania do samodzielnego rozwiązania wraz z odpowiedziami. Zadania te zebrano w jednym rozdziale, aby nie sugerować Czytelnikowi sposobu i metodyki rozwiązania, które powinien opanować, studiując wcześniejsze rozdziały.

Zbiór jest przeznaczony dla studentów kierunków mechanicznych (mechanika, budowa maszyn, automatyka i robotyka, inżynieria produkcji), transportu, informatyki oraz budownictwa wyższych uczelni technicznych.

Autor: Buczkowski Ryszard., Banaszek Andrzej
Kod książki: 84106
ISBN: 83-204-3185-9


Zamów książkę poprzez portal www.metale24.pl:

40,00 zł cena po rabacie 10% 36,00 zł Koszty przesyłki na terenie kraju:

- przy zakupie do 200 zł netto klient pokrywa koszty:
* przesyłki "Poczta Polska-priorytet" 14,64 zł
* przesyłki kurierskiej OPEK 15,01 zł

- przy zakupie powyżej 200 zł netto WNT pokrywa tylko koszty przesyłki:
* "Poczta Polska-priorytet"

- przy zakupie powyżej 250 zł netto WNT pokrywa koszty:
* przesyłki "Poczta Polska-priorytet"
* przesyłki kurierskiej

Maksymalny termin realizacji zamówienia wynosi:
* przesyłka "Poczta Polska-priorytet" do 5 dni roboczych (3 dni robocze kompletacja zamówienia + 2 dni robocze przesyłka pocztowa)
* przesyłka kurierska do 4 dni roboczych (3 dni robocze kompletacja zamówienia + 1 dzień roboczy przesyłka kurierska)

Spis treści
WSTĘP
1. PODSTAWY RACHUNKU WEKTOROWEGO l TENSOROWEGO
1.1. Pojęcia podstawowe. Skalary i wektory
1.2. Oznaczenie wektorów. Dodawanie wektorów
1.3. Mnożenie wektora przez liczbę, kombinacja liniowa wektorów
1.4. Konwencja sumacyjna Einsteina
1.5. Wektory w układzie współrzędnych
1.6. Iloczyn skalarny
1.7. Iloczyn wektorowy
1.8. Iloczyn mieszany
1.9. Iloczyny wielokrotne
1.9.1. Iloczyn podwójny
1.9.2. Iloczyn poczwórny
1.10. Iloczyn diadyczny (tensorowy) wektorów
1.10.1. Iloczyn skalarny diady przez wektor
1.10.2. Iloczyn tensorowy (zewnętrzny) tensorów rzędu drugiego
1.10.3. Iloczyn skalarny (wewnętrzny) tensorów rzędu drugiego
1.10.4. Iloczyn wektorowy diady przez wektor
1.10.5. Grupa przekształceń ciągłych (topologicznych)
2. ZASADY STATYKI. WIĘZY l ICH REAKCJE
2.1. Wprowadzenie
2.2. Wieży i ich reakcje
3. RÓWNOWAGA PŁASKICH l PRZESTRZENNYCH UKŁADÓW SIŁ ZBIEŻNYCH
3.1. Wprowadzenie
4. RÓWNOWAGA DOWOLNEGO PŁASKIEGO UKŁADU SIŁ
4.l. Wprowadzenie
5. RÓWNOWAGA PŁASKICH UKŁADÓW SIŁ Z TARCIEM
5.l. Tarcie ślizgowe
5.2. Opór przy toczeniu się ciał
6. SKRĘTNIK
6.1. Wprowadzenie
6.2. Redukcja dowolnego przestrzennego układu sił do skrętnika
7. RÓWNOWAGA DOWOLNEGO PRZESTRZENNEGO UKŁADU SIŁ
7.1. Wprowadzenie
8. ŚRODKI CIĘŻKOŚCI
8.1. Wprowadzenie
8.2. Środek ciężkości linii
8.3. Środek ciężkości powierzchni
8.4. Środek ciężkości bryły geometrycznej
8.5. Twierdzenia Pappusa-Guldina
8.5.1. Pierwsze twierdzenie Pappusa-Guldina
8.5.2. Drugie twierdzenie Pappusa-Guldina
9. ZASADA PRAC PRZYGOTOWANYCH
9.1. Wprowadzenie
9.2. Praca przygotowana. Zasada prac przygotowanych
10. MOMENTY BEZWŁADNOŚCI W UJĘCIU TENSOROWYM
10.1. Tensor momentu bezwładności
10.2. Moment bezwładności względem prostej
11. ZADANIA DO SAMODZIELNEGO ROZWIĄZANIA
LITERATURA
Wydawca: WTN
WWW: www.wnt.com.pl