Nadzór nad wykonywaniem robót budowlanych- DASHOFER

2011-09-23


Tematyka

Nadzór nad wykonywaniem robót budowlanych jest elementem niezbędnym przy realizacji każdej inwestycji. To dzięki niemu możliwa jest stała kontrola budowy. Nadzór pozwala między innymi na wychwycenie w odpowiednim momencie ewentualnych błędów i zakończenie prac w planowanym terminie.


Korzyści

Publikacja omawia:

* obowiązki i zakres odpowiedzialności kierownika budowy,
* obowiązki i zakres odpowiedzialności inspektora nadzoru autorskiego,
* problematykę nadzoru autorskiego projektanta,
* zadania organów nadzoru budowlanego.
Spis treści

* Kierownik na budowie
* Inspektor nadzoru inwestorskiego
* Nadzór autorski projektanta
* Nadzór organów nadzoru budowlanego


Format: A4
Liczba stron: 44
ISBN: 978-83-7537-148-2

Cena: 39.00 zł + 5% VAT

www.dashofer.pl
Verlag Dashöfer Sp. z o.o.
Wydawca: Verlag Dashöfer Sp. z o.o.