Napęd hydrostatyczny. T. 2: Układy

2009-06-05

Układy stanowią drugi tom dwutomowego podręcznika pod wspólnym tytułem Napęd hydrostatyczny. Zawarto w nim ogólne zasady projektowania hydrostatycznych układów napędowych i sterujących oraz omówiono układy z siłownikami i zasady ich szeregowego i równoległego łączenia, a także synchronizacji ich ruchu.

Podano opis sterowania i regulacji dławieniowej i objętościowej oraz analizę przekładni hydrostatycznych i zastosowanie ich w budowie żurawi samochodowych i samojezdnych. Zamieszczono liczne przykłady schematów hydraulicznych, które mogą być wykorzystane bezpośrednio w praktyce projektowej. Książka jest przeznaczona dla studentów wydziałów mechanicznych wyższych szkół technicznych oraz inżynierów zatrudnionych przy projektowaniu elementów i układów napędowych maszyn i urządzeń.

Autor: Stryczek Stefan
Kod książki: 84051
ISBN: 83-204-3092-5


Zamów książkę poprzez portal www.metale24.pl:

36,00 zł cena po rabacie 10% 32,40 zł Koszty przesyłki na terenie kraju:

- przy zakupie do 200 zł netto klient pokrywa koszty:
* przesyłki "Poczta Polska-priorytet" 14,64 zł
* przesyłki kurierskiej OPEK 15,01 zł

- przy zakupie powyżej 200 zł netto WNT pokrywa tylko koszty przesyłki:
* "Poczta Polska-priorytet"

- przy zakupie powyżej 250 zł netto WNT pokrywa koszty:
* przesyłki "Poczta Polska-priorytet"
* przesyłki kurierskiej

Maksymalny termin realizacji zamówienia wynosi:
* przesyłka "Poczta Polska-priorytet" do 5 dni roboczych (3 dni robocze kompletacja zamówienia + 2 dni robocze przesyłka pocztowa)
* przesyłka kurierska do 4 dni roboczych (3 dni robocze kompletacja zamówienia + 1 dzień roboczy przesyłka kurierska)
Spis treści
1. Ogólne zasady projektowania układu
1.1. Podstawowe określenia i podział układów.
1.2. Schematy hydrauliczne
1.3. Ogólna procedura projektowania
1.3.1. Ustalenie danych wyjściowych do projektu
1.3.2. Analiza ruchów i obciążeń
1.3.3. Ustalenie podstawowych parametrów układu
1.3.4. Wybór elementów
1.3.4.1. Wybór pompy
1.3.4.2. Wybór rodzaju napędu
1.3.4.3. Wybór rodzaju sterowania
1.4. Uwarunkowania zewnętrzne
1.5. Obliczenia układu
1.5.1. Bilans energetyczny
1.5.2. Straty hydrauliczne w sieci przewodów
1.5.2.1. Liczba Reynoldsa
1.5.2.2. Przepływ uwarstwiony, wzór Hagena-Poiseuille'a
1.5.2.3. Straty hydrauliczne w przewodach prostoosiowych
1.5.2.4. Straty spowodowane przeszkodami miejscowymi
1.5.2.5. Całkowity spadek ciśnienia i sprawność hydrauliczna sieci
2. Układy zasilane pompami nienastawnymi
2.1. Układy z siłownikami jednostronnego działania
2.2. Układy z siłownikami dwustronnego działania
2.3. Szeregowe łączenie odbiorników
2.4. Równoległe łączenie odbiorników
2.5. Szeregowo-równoległe łączenie odbiorników
2.6. Układy sterujące ciśnieniem
2.7. Sterowanie sekwencyjne
2.8. Układy wielopompowe
2.9. Zasilanie centralne
3. Synchronizacja ruchu siłowników
3.1. Synchronizacja mechaniczna
3.2. Indywidualne zasilanie siłowników
3.3. Siłowniki synchroniczne
3.4. Siłowniki dozujące
3.5. Silnikowe dzielniki strumienia
3.6. Układy z synchronizatorami
3.7. Układy z rozdzielaczami synchronizującymi
4. Zastosowania akumulatorów
4.1. Układy ładowania akumulatora
4.2. Akumulator jako źródło zasilające w układach o pracy przerywanej
4.3. Akumulator jako kompensator strat objętościowych
4.4. Akumulator jako sprężyna
4.5. Akumulator jako pomocnicze lub awaryjne źródło zasilające
5. Sterowanie i regulacja dławieniowa
5.1. Podstawowe określenia i systematyka układów dławieniowych
5.2. Sterowanie dławieniowe szeregowe
5.2.1. Zasada działania
5.2.2. Sprawności
5.2.3. Bilans mocy
5.2.4. Miejsce usytuowania zaworu dławiącego w układzie
5.3. Regulacja dławieniowa szeregowa
5.4. Sterowanie dławieniowe równoległe
5.4.1. Zasada działania
5.4.2. Sprawności
5.4.3. Bilans mocy
5.5. Regulacja diawieniowa równoległa
5.6. Sterowanie dławieniowe czynne
5.6.1. Zasada działania
5.6.2. Bilans mocy
6. Sterowanie i regulacja objętościowa
6.1. Zasada działania i systematyka układów
6.2. Sterowanie wydajnością
6.2.1. Sterowanie hydrauliczne
6.2.2. Sterowanie elektrohydrauliczne
6.2.3. Sterowanie pneumatyczno-hydrauliczne
6.3. Regulacja wydajności
6.4. Regulacja ciśnienia
6.5. Sterowanie według zasady stałej mocy
6.6. Sterowanie złożone
6.7. Sterowanie wydajnością uzależnione od prędkości obrotowej
7. Przekładnie hydrostatyczne
7.1. Określenia podstawowe i systematyka
7.2. Charakterystyki idealne
7.2.1. Przekładnia z nastawnym generatorem
7.2.2. Przekładnia z nastawnym silnikiem
7.2.3. Przekładnia z jednostkami nastawialnymi sekwencyjnie
7.2.4. Przekładnia z jednostkami nastawialnymi równocześnie
7.3. Bilans energetyczny
7.3.1. Straty i sprawności objętościowe
7.3.2. Straty i sprawności hydrauliczno-mechaniczne
7.3.3. Sprawność całkowita
7.4. Stany nieustalone
7.4.1. Rozruch przekładni
7.4.2. Hamowanie przekładni
7.4.2.1. Hamowanie oporowe
7.4.2.2. Hamowanie przeciwprądowe
7.4.3. Skokowa zmiana obciążenia silnika
7.5. Przykłady zastosowań
7.6. Przekładnie hydrostatyczne zwarte
7.7. Przekładnie z rozdziałem strumienia mocy
8. Napęd hydrostatyczny żurawi samochodowych i samojezdnych
8.1. Mechanizm podnoszenia
8.2. Mechanizm obrotu
8.3. Mechanizm zmiany wysięgu
8.4. Mechanizm teleskopowania
8.5. Przykłady zastosowań
Literatura
Skorowidz rzeczowy
Wydawca: WTN
WWW: www.wnt.com.pl