Narzędzia skrawające

2006-09-13

Książka stanowi kompendium wiedzy o narzędziach skrawających. Omówiono w niej: materiały narzędziowe oraz powłoki stosowane na ostrza narzędzi skrawających, geometrię ostrza, przyczyny, rodzaje i skutki zużywania się narzędzi oraz ich regenerację, a także właściwości skrawne narzędzi. Przedstawiono elementy składowe narzędzi skrawających, rozwiązania konstrukcyjne narzędzi różnych typów i odmian oraz mocowanie narzędzi w oprawkach i na obrabiarkach. Omówiono również systemy narzędzi modułowych, narzędzia mechatroniczne i narzędzia do skrawania z dużymi prędkościami. Szczególną uwagę zwrócono na nowe rozwiązania konstrukcyjne narzędzi.Zamów książkę poprzez portal www.metale24.pl:

70,00zł cena po 10% rabacie 63.00 zł Koszty przesyłki na terenie kraju:

- przy zakupie do 200 zł netto klient pokrywa koszty:
* przesyłki "Poczta Polska-priorytet" 14,64 zł
* przesyłki kurierskiej OPEK 15,01 zł

- przy zakupie powyżej 200 zł netto WNT pokrywa tylko koszty przesyłki:
* "Poczta Polska-priorytet"

- przy zakupie powyżej 250 zł netto WNT pokrywa koszty:
* przesyłki "Poczta Polska-priorytet"
* przesyłki kurierskiej

Maksymalny termin realizacji zamówienia wynosi:
* przesyłka "Poczta Polska-priorytet" do 5 dni roboczych (3 dni robocze kompletacja zamówienia + 2 dni robocze przesyłka pocztowa)
* przesyłka kurierska do 4 dni roboczych (3 dni robocze kompletacja zamówienia + 1 dzień roboczy przesyłka kurierska)

Książka jest przeznaczona dla kadry inżynieryjno-technicznej przemysłu elektromaszynowego, konstruktorów, producentów i dystrybutorów narzędzi skrawających, a także dla studentów i pracowników naukowych wydziałów mechanicznych politechnik oraz uczniów i nauczycieli szkół zawodowych o profilu mechanicznym.

Autor:Cichosz Piotr
2006, B5, s. 566, rys. 547, tabl. 49,
oprawa twarda
ISBN 83-204-3181-6
4st. okładki

W technologiach kształtowania elementów maszyn nadal wiodącą rolą odgrywa obróbka skrawaniem. Jednym z ważniejszych elementów procesu skrawania są narzędzia i to właśnie im jest poświęcona ta książka. Omówiono w niej:
- materiały narzędziowe oraz powłoki stosowane na ostrza narządzi skrawających,
- geometrię ostrza,
- przyczyny, rodzaje i skutki zużywania się narzędzi oraz ich regenerację,
- właściwości skrawne narzędzi,
- elementy składowe narzędzi skrawających,
- projektowanie narzędzi kształtowych,
- rozwiązania konstrukcyjne narzędzi różnego typu i odmian,
- mocowanie narzędzi w oprawkach i na obrabiarkach,
- systemy narzędzi modułowych,
- narzędzia wielozadaniowe i zespołowe,
- narzędzia mechatroniczne,
- narzędzia do skrawania z dużymi prędkościami.

Zamieszczono także wykaz tak potrzebnych specjalistom norm PN, EN, ISO, związanych tematycznie z narzędziami skrawającymi. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne wydają tę książkę z myślą o inżynierach zajmujących się w przemyśle projektowaniem procesów technologicznych, konstruowaniem i eksploatacją narzędzi skrawających. Skorzystają z niej także studenci wydziałów mechanicznych wyższych szkół technicznych.

O Autorze
Dr hab. inż. Piotr Cichosz jest profesorem Politechniki Wrocławskiej. Kieruje Zakładem Obróbki Wiórowej, Ściernej i Erozyjnej w Instytucie Technologii Maszyn i Automatyzacji. Jest członkiem Komisji Budownictwa i Mechaniki Oddziału Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu. Zajmuje się narzędziami i obróbką skrawaniem, efektywnością wytwarzania i inżynierią powierzchni. W dorobku naukowym ma 140 publikacji krajowych i zagranicznych, w tym: 1 monografię, 1 podręcznik oraz 4 skrypty. Uzyskał także 24 patenty dotyczące narzędzi skrawających. Z autorem można skontaktować się za pomocą poczty elektronicznej: piotr.cichosz@pwr.wroc.pl

1. Od autora
2. Wstęp
3. Wykaz ważniejszych oznaczeń i skrótów
4. Materiały narzędziowe
4.1. Stale szybkotnące (HS) (P)
4.2. Węgliki spiekane (HW)
4.3. Cermetale (HT)
4.4. Ceramika narzędziowa
4.4.1. Ceramika tlenkowa Al2O3 (CA)
4.4.2. Ceramika mieszana, tlenkowo-węglikowa (CM)
4.4.3. Ceramika azotkowa (CN)
4.4.4. Sialon
4.4.5. Ceramika wzmacniana wiskerami SiC
4.5. Materiały supertwarde
4.5.1. Diament naturalny, monokrystaliczny
4.5.2. Diament polikrystaliczny (DP)
4.5.3. Regularny azotek boru (polikrystaliczny) (BN)
4.6. Oznaczenia materiałów narzędziowych
5. Powłoki stosowane na ostrza skrawające
5.1. Powłoki nanoszone metodami PVD
5.2. Powłoki nanoszone metodami CVD
6. Elementy narzędzia i geometria ostrza
6.1. Elementy narzędzia
6.2. Powierzchnie i krawędzie narzędzia
6.3. Geometria ostrza
6.4. Ostrza zataczane
7. Zużycie i trwałość narzędzia
7.1. Zużycie i stępienie ostrza
7.2. Trwałość narzędzia
8. Skrawność
8.1. Kształtowanie wióra
8.2. Chropowatość obrobionej powierzchni
9. Siły, sztywność, wytrzymałość, drgania
9.1. Siły i momenty skrawania
9.2. Sztywność
9.3. Wytrzymałość
9.4. Drgania
10. Regeneracja narzędzi
11. Klasyfikacja narzędzi skrawających
12. Narzędzia składane
12.1. Płytki skrawające
12.1.1. Kształt obrysu płytek
12.1.2. Wielkość płytki
12.1.3. Klasa dokładności płytek
12.1.4. Ukształtowanie powierzchni natarcia - łamacze i zwijacze wiórów
12.1.5. Ukształtowanie krawędzi skrawającej
12.1.6. Kształt naroża płytek
12.1.7. Płytki do kanałków, podcięć i gwintów
12.2. Ustalanie płytek
12.3. Mocowanie płytek
12.4. Regulacja położenia płytek
12.5. Wpływ sposobu ustalania i mocowania płytek na powtarzalność i dokładność położenia naroża ostrza
12.6. Wkładki
13 Mocowanie narzędzi w oprawkach i na obrabiarkach
13.1. Części chwytowe narzędzi nieobrotowych
13.2. Części chwytowe narzędzi obrotowych
13.3. Oprawki do mocowania narzędzi
13.4. Trzpienie
13.5. Głowice kątowe
13.6. Wielowrzecionowe głowice wiertarskie
14. Rodzaje narzędzi
14.1. Noże tokarskie
14.1.1. Noże do przecinania i kanałków
14.1.2. Noże do łuszczenia
14.1.3. Noże specjalne
14.1.4. Wytaczaki
14.1.5. Noże kształtowe
14.1.5.1. Projektowanie narzędzi kształtowych
14.1.5.2. Projektowanie noży kształtowych słupkowych
14.1.5.3. Projektowanie noży kształtowych krążkowych
14.1.5.4. Projektowanie noży kształtowych stycznych
14.1.6. Noże jednokrawędziowe
14.2. Wytaczadła i głowice wytaczarskie
14.3. Noże strugarskie
14.4. Noże dłutownicze
14.5. Wiertła
14.5.1. Wiertła do głębokich otworów
14.6. Nawiertaki
14.7. Pogłębiacze
14.8. Rozwiertaki
14.9. Przeciągacze
14.10. Frezy
14.11. Piły
14.12. Narzędzia do gwintów
14.12.1. Noże tokarskie do gwintów
14.12.2. Gwintowniki
14.12.3. Gniotowniki
14.12.3. Narzynki
14.12.4. Głowice gwinciarskie
14.12.5. Frezy do gwintów
14.12.6. Wygniataki planetarne do gwintów
14.13. Narzędzia do kół zębatych
14.13.1. Wprowadzenie
14.13.2. Metody obróbki skrawaniem kół zębatych
14.13.3. Narzędzia kształtowe do obróbki kół zębatych
14.13.3.1.Frezy modułowe krążkowe
14.13.3.2.Frezy modułowe trzpieniowe
14.13.3.3.Przeciągacze do uzębień
14.13.3.4.Głowice do dłutowania
14.13.4. Narzędzia obwiedniowe do obróbki kół zębatych
14.13.4.1.Frezy ślimakowe modułowe
14.13.4.2.Frezy ślimakowe stożkowe
14.13.4.3.Frezy ślimakowe do obróbki ślimacznic
14.13.4.4.Dłutaki modułowe
14.13.4.5.Noże zębatkowe
14.13.4.6.Noże strugarskie obwiedniowe Gleasona
14.13.4.7.Głowice frezowe obwiedniowe Gleasona do kół stożkowych o zębach prostych
14.13.4.8.Głowice frezowe obwiedniowe Gleasona do kół stożkowych o zębach łukowych
14.13.4.9.Głowice frezowe obwiedniowe Fiat-Mammano i Oerlikona
14.13.4.10.Wiórkowniki
14.13.4.11.Frezy do zaokrągleń czół zębów
15. Narzędzia modułowe
16. Narzędzia wielozadaniowe
17. Narzędzia zespołowe
18. Narzędzia mechatroniczne
19. Narzędzia do skrawania z dużymi prędkościami
19.1. Wprowadzenie
19.2. Wymagania konstrukcyjne dla narzędzi do HSC
19.3. Typowe źródła niewyważenia narzędzi
19.4. Zasady wyważania
19.5. Wyważanie dynamiczne narzędzi
20. Literatura
21. Wykaz norm związanych z tematyką książki
22. Skorowidz rzeczowy
Wydawca: WTN
WWW: www.wnt.com.pl