Obliczanie zapotrzebowania na ciepło

2011-09-23

Nasza publikacja poświęcona jest obliczaniu zapo­trzebowania na ciepło do ogrzewania pomieszczeń, ochronie cieplnej, stratom i zyskom ciepła. Pokazuje jak radzić sobie z określeniem takiego zapotrzebo­wania.

Tematyka:

Budownictwo energooszczędne staje się coraz bar­dziej powszechne. Obecnie, oprócz praktycznych i jakościowych aspektów procesu budowlanego istotny jest jeszcze aspekt ekonomiczny użytkowa­nia. Gdy budynek jest już gotowy, chcemy aby koszty związane z jego użytkowaniem były jak najmniejsze. Zapewnienie sobie komfortu cieplnego i zminimali­zowanie strat ciepła ściśle się z tym wiąże.

Korzyści:

- Zawiera schematy, tabele i przykłady oblicze­niowe
- Pokazuje krok po kroku jak prowadzić obliczenia
- Pozwala uniknąć podstawowych błędów
- Rysunki
- Uproszczone schematy obliczeń


Spis treści
- Obliczanie współczynnika przenikania ciepła U
- Wymagania ochrony cieplnej budynków
- Obliczanie nominalnego zapotrzebowania na moc cieplna do ogrzewania pomieszczeń o kubaturze do 600 m3
- Obliczanie wartości temperatury wewnętrznej i zewnętrznej
- Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynków mieszkalnych
- Uproszczone metody obliczeń

Format: A5
Liczba stron: 60
ISBN: 978-83-7537-120-8

Cena: 49.00 zł + 5% VAT

www.dashofer.pl
Verlag Dashöfer Sp. z o.o.
Wydawca: Verlag Dashöfer Sp. z o.o.