Ochrona przed Korozją

2007-11-21

Miesięcznik Ochrona przed Korozją to czasopismo Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego (SITPChem.). Rok powstania: 1957.

Tematyka czasopisma obejmuje: zjawiska korozyjne, metody badawcze, technologie zabezpieczeń przeciwkorozyjnych - farby, ochrona elektrochemiczna, powłoki konwersyjne, powłoki metaliczne, inhibitory korozji, korozja mikrobiologiczna, galwanotechnika, tworzywa sztuczne itd. Zabezpieczanie przeciwkorozyjne metali, betonu, drewna.

Stałe rubryki: Nowości - Informacje, Z prasy technicznej, Nowe normy, Wynalazki, Przegląd patentowy, Nowe książki, Kalendarzyk imprez, Materiały - Urządzenia -Technologie, Producenci Polecają.

Redakcja "Ochrony przed Korozją
ul. Jana Pawła II 13
44-100 Gliwice
skr. poczt.29A
tel./fax: 032 231 02 24, tel. 032 302 06 44


REDAKTOR NACZELNA: dr inż. Małgorzata Zubielewicz

Artykuły publikowane w "Ochronie przed Korozją" są abstraktowane w "Corrosion Abstracts" (USA), "Referatyrnij Żurnal. Zaszczita ot Korozji" (Rosja), WSCA (W. Brytania). Tytuł rejestrowany w bazie danych BAZTECH http://baztech.icm.edu.pl

Prenumerata na 2010 r. - pobierz formularz
Zamówienie prenumeraty przez Internet : http://www.sigma-not.pl/czasopisma-40-czasopisma-wielobranzowe-ochrona-przed-korozja.html

Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT Spółka z o.o.
Wydawca: Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT Spółka z o.o.
WWW: www.sigma-not.pl

Zamówienie Ochrona przed Korozją

Numer 12/2010 (grudzień)

Numer 11/2010 (listopad)

Numer 10/2010 (październik)

Numer 9/2010 (wrzesień)

Numer 8/2010 (lsierpień)

Numer 7/2010 (lipiec)

Nr 6/2010 (czerwiec)

Nr 4-5/2010 (kwiecień-maj)

Nr 3/2010 (marzec)

Nr 2/2010 (luty)

Nr 1/2010 (styczeń)

Nr 12/2009 (grudzień)

Nr 11/2009 (listopad)

Nr 10/2009 (październik)

Nr 9/2009 (wrzesień)

Nr 8/2009 (sierpień)

Nr 7/2009 (lipiec)

Nr 6/2009 (czerwiec)

Nr 4-5/2009 (kwiecień/maj)

Nr 3/2009 (marzec)

Nr 2/2009 (luty)

Nr 1/2009 (styczeń)


Czasopisma

2013-10-16 12:51:05 | Komentarze: 0

Technologia i Automatyzacja Montażu - zespołów, maszyn i urządzeń

Technologia i Automatyzacja Montażu to wydawane od 20 lat czasopismo o zasięgu ogólnopolskim przeznaczone dla konstruktorów, technologów, organizatorów produkcji, czytelników z ośrodków badawczo-rozwojowych i instytutów naukowych, studentów oraz dla wszystkich, którzy są zainteresowani najnowszymi problemami z zakresu procesów montażu i procesów towarzyszących montażowi.

Przegląd Mechaniczny

Nowa Stal

Mechanik

Nowoczesne Hale

Energetyka Cieplna i Zawodowa

Narzędziowiec

2 - Świat Obrabiarek

1 - STAL Metale & Nowe Technologie

Przegląd Odlewnictwa