Pamięć. Nośniki i systemy przechowywania danych

2009-06-05

W książce przedstawiono początki rozwoju nośników informacji. Omówiono cyfrowe nośniki danych, kompresję i kodowanie danych, magistrale i interfejsy, pamięć magnetyczną, magnetooptyczną, optyczną i półprzewodnikową fleszową. Sporo miejsca poświęcono bezpieczeństwu danych, kopiom zapasowym, zarządzaniu systemami pamięci i systemom pamięci w sieciach komputerowych.

Książka jest przeznaczona dla studentów kierunku informatyka oraz kierunków pokrewnych, takich jak elektronika i telekomunikacja oraz automatyka i robotyka. Będzie też przydatna dla projektantów systemów informatycznych, administratorów systemów informatycznych i pracowników firm komputerowych, w tym firm zajmujących się sprzedażą i serwisem sprzętu.

Autor: Bilski Tomasz
Kod książki: 84326
ISBN: 978-83-204-3384-5


Zamów książkę poprzez portal www.metale24.pl:

53,00 zł cena po rabacie 10% 47,70zł Koszty przesyłki na terenie kraju:

- przy zakupie do 200 zł netto klient pokrywa koszty:
* przesyłki "Poczta Polska-priorytet" 14,64 zł
* przesyłki kurierskiej OPEK 15,01 zł

- przy zakupie powyżej 200 zł netto WNT pokrywa tylko koszty przesyłki:
* "Poczta Polska-priorytet"

- przy zakupie powyżej 250 zł netto WNT pokrywa koszty:
* przesyłki "Poczta Polska-priorytet"
* przesyłki kurierskiej

Maksymalny termin realizacji zamówienia wynosi:
* przesyłka "Poczta Polska-priorytet" do 5 dni roboczych (3 dni robocze kompletacja zamówienia + 2 dni robocze przesyłka pocztowa)
* przesyłka kurierska do 4 dni roboczych (3 dni robocze kompletacja zamówienia + 1 dzień roboczy przesyłka kurierska)

Spis treści
Wykaz stosowanych akronimów
Przedmowa
1. Wprowadzenie
1.1. Początki rozwoju nośników informacji
1.2. Jednostki miary pojemności pamięci
1.3. Typ danych a pojemność pamięci
1.4. Pamięć organizmów żywych
2. Cyfrowe nośniki danych
2.1. Cyfrowe a analogowe nośniki danych
2.2. Rodzaje cyfrowych nośników danych
2.3. Podstawowe parametry
2.4. Elementy składowe urządzenia
2.5. Rodzaje systemów pamięci
2.6. Standaryzacja nośników i systemów przechowywania danych
2.7. Model OSSI
2.8. Wielopoziomowa struktura pamięci
2.9. Podsumowanie
3. Kompresja i kodowanie danych
3.1. Kompresja
3.2. Metody wykrywania i korygowania błędów
3.3. Kodowanie kanałowe
3.4. Podsumowanie
4. Magistrale i interfejsy
4.1. ST412/506
4.2. ESDI
4.3. ATA
4.4. Magistrala SCSI
4.5. Interfejs dysków elastycznych
4.6. Fibre Channel
4.7. Inne interfejsy
4.8. Podsumowanie
5. Pamięć magnetyczna
5.1. Podstawy działania
5.2. Rozwój
5.3. Dyski magnetyczne
5.4. Dyski twarde
5.5. Dyski wymienne
5.6. Pamięć taśmowa
5.7. Podsumowanie
6. Pamięć magnetooptyczna
6.1. Budowa i zasada działania
6.2. Technologia NFR
6.3. Dyski magnetooptyczne
6.4. Taśmy magnetooptyczne
6.5. Podsumowanie
7. Pamięć optyczna
7.1. Początki rozwoju
7.2. Zasada działania
7.3. Nośniki optyczne a magnetyczne
7.4. CD
7.5. UMD
7.6. DVD
7.7. FVD
7.8. HD-DVD
7.9. Blu-ray
7.10. UDO
7.11. Karty optyczne
7.12. Taśmy optyczne
7.13. Biblioteki nośników optycznych
7.14. Podsumowanie
8. Pamięć półprzewodnikowa fleszowa
8.1. Budowa komórki pamięci
8.2. Rodzaje komórek pamięci
8.3. Karty elektroniczne
8.4. Dyski półprzewodnikowe
8.5. Moduły pamięci fleszowej
8.6. Podsumowanie
9. Bezpieczeństwo danych
9.1. Trwałość nośników i urządzeń
9.2. Macierze RAID
9.3. Macierze MAID
9.4. Macierze RAIT
9.5. Systemy ostrzegania
9.6. Nieodwracalne usuwanie danych
9.7. Podsumowanie
10. Kopie zapasowe
10.1. Rodzaje kopii zapasowych
10.2. Wykonywanie kopii podczas pracy systemu
10.3. Rotacja nośników
10.4. Zasady wykonywania i przechowywania plików zapasowych
10.5. Podsumowanie
11. Zarządzanie systemami pamięci
11.1. Funkcje obsługi pamięci w systemach operacyjnych
11.2. HSM
11.3. Zarządzanie okresem istnienia informacji
11.4. SRM
11.5. Podsumowanie
12. Pamięć w sieciach komputerowych
12.1. Konwergencja sieci i pamięci
12.2. DAS
12.3. NAS
12.4. SAN
12.5. Inne architektury
12.6. Ochrona poufności danych
12.7. Wirtualizacja pamięci masowych
12.8. Gridy pamięci zewnętrznych
12.9. Podsumowanie
13. Technologie przyszłości
13.1. Kierunki rozwoju
13.2. Pamięć holograficzna
13.3. Inne pamięci optyczne
13.4.Pamięci z oddziaływaniami elektrycznymi
13.5. Pamięci magnetyczne
13.6. Pamięć termomechaniczna
13.7. FIB
13.8. Pamięć jednoatomowa
13.9. Pamięć w komputerach kwantowych
13.10. Podsumowanie
Literatura

Ważniejsze standardy i raporty techniczne
Standardy ANSI
Standardy ISO/IEC
Dyski optyczne
Taśmy magnetyczne
Kasety i kartrydże dla taśm magnetycznych
Dyski magnetyczne
Inne
Standardy ECMA
Dyski magnetyczne
Taśmy magnetyczne
Dyski optyczne
Skorowidz
Wydawca: Inne