Przegląd Mechaniczny

2007-12-20

Przegląd Mechaniczny to miesięcznik naukowo-techniczny o blisko 80-letniej tradycji, który jest adresowany do środowiska inżynierskiego związanego z przemysłem budowy maszyn, aparatury i urządzeń. Nasi Czytelnicy to kadra inżynierska i menedżerska zakładów przemysłowych, prywatnych, spółek i przedstawicielstw handlowych, specjaliści z ośrodków badawczo-rozwojowych i instytutów naukowych, studenci.

Zakres tematyczny czasopisma obejmuje projektowanie, badania oraz eksploatację maszyn i urządzeń, w tym m.in. komputerowe wspomaganie projektowania CAD/CAM, inżynierię materiałową, nowe techniki wytwarzania, organizację produkcji, metody diagnostyczne, problemy niezawodności.

Prezentujemy wytwórców i nowe wyroby, przegląd norm i patentów, streszczenia ciekawszych publikacji zagranicznych, relacje z targów, konferencji i sympozjów, działalność stowarzyszeń naukowo-technicznych.

Adres redakcji:

Miesięcznik „Przegląd Mechaniczny”
Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego
ul. Racjonalizacji 6/8
02-673 Warszawa

Redakcja, reklama:
tel./fax +22 853 81 13, 843 02 01 w. 255
e-mail: pmech@imbigs.pl

Promocja:
tel. +22 843 02 01 w. 368
fax +22 843 02 01
e-mail: promocja@imbigs.pl

Kolportaż:
tel. +22 843 02 01 w. 368
fax +22 853 81 13
e-mail: prenumerata@imbigs.pl

www.przegladmechaniczny.pl


Wydawca: Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego
WWW: www.imbigs.pl


Czasopisma

2013-10-16 12:51:05 | Komentarze: 0

Technologia i Automatyzacja Montażu - zespołów, maszyn i urządzeń

Technologia i Automatyzacja Montażu to wydawane od 20 lat czasopismo o zasięgu ogólnopolskim przeznaczone dla konstruktorów, technologów, organizatorów produkcji, czytelników z ośrodków badawczo-rozwojowych i instytutów naukowych, studentów oraz dla wszystkich, którzy są zainteresowani najnowszymi problemami z zakresu procesów montażu i procesów towarzyszących montażowi.

Nowa Stal

Mechanik

Nowoczesne Hale

Energetyka Cieplna i Zawodowa

Narzędziowiec

2 - Świat Obrabiarek

1 - STAL Metale & Nowe Technologie

Ochrona przed Korozją

Przegląd Odlewnictwa