Stal. Przewodnik inżyniera

2010-06-22

Właśnie ukazała się najnowsza publikacja Wydawnictwa ELAMED, przygotowana przez redakcję czasopisma „STAL Metale & Nowe Technologie” pt.: „Stal. Przewodnik inżyniera”.

„Książka, którą oddajemy w Wasze ręce nie jest naukowym poradnikiem. To raczej przewodnik po świecie stali, system nawigacyjny pozwalający zorientować się w tej tematyce, kompas według którego możemy określić kierunek naszych poszukiwań. Wszak, inżynier powinien być człowiekiem twórczym, który ciągle poszukuje nowości. „STAL Przewodnik inżyniera”” jest zbiorem artykułów, które ukazywały się w latach 2006 – 2008 na łamach czasopisma „STAL Metale & Nowe Technologie”, w którym Pan Zbigniew publikował, pełniąc zarazem funkcję konsultanta merytorycznego”.Spis treści:

I. Stal – podstawowe własności i parametry
Nie bójmy się mówić „nie wiem”
Czy stal to jest high–tech?
Twardość stali

II. Specjalne gatunki i zastosowania stali
Stale drobnoziarniste wysoko wytrzymałe (budowlane)
Stale kotłowe
Stale narzędziowe
Stal na narzędzia chirurgiczne
Rury i elementy rurowe

III. Technologie wytwarzania i rodzaje blach

Blachy cienkie
ISP – innowacyjna technologia wytwarzania blach cienkich
Blachy do kształtowania na zimno szeregu QSTE/.../TM
Nowy trend- blachy perforowane
Blachy transformatorowe

IV. Powłoki i ochrona powierzchni
Odporność na korozję
Technologie powlekania blach
Napylanie powłok na elementy stalowe
Powłoki napylane na elementach maszyn i narzędzi: rodzaje i własności

V. Stal – wybrane problemy

Perspektywy dla stali nierdzewnych
Rynek stali II klasy
Wady i nieciągłości w wyrobach stalowych
Stal czy aluminium?

VI. Wiedza i praktyka inżynierska

Prestiż i etos inżyniera
Zapraszamy do lektury!
Zamówienia i informacje: k.skowron@elamed.pl, tel. 32 788 51 77 lub ksiazki@elamed.pl.

www.ksiazki.elamed.plPatronat honorowy nad publikacja objęła Polska Unia Dystrybutorów Stali
ELAMED - E. i R. CHOLEWA SPÓŁKA JAWNA
Wydawca: ELAMED - E. i R. CHOLEWA SPÓŁKA JAWNA
WWW: www.elamed.pl