Technologia i Automatyzacja Montażu - zespołów, maszyn i urządzeń

2013-10-16

Technologia i Automatyzacja Montażu to wydawane od 20 lat czasopismo o zasięgu ogólnopolskim przeznaczone dla konstruktorów, technologów, organizatorów produkcji, czytelników z ośrodków badawczo-rozwojowych i instytutów naukowych, studentów oraz dla wszystkich, którzy są zainteresowani najnowszymi problemami z zakresu procesów montażu i procesów towarzyszących montażowi.

W latach 1993-2007 wydawcą kwartalnika był Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Podstaw Technologii i Konstrukcji Maszyn "TEKOMA", a od 1 lipca 2007 r. jest on wydawany przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, w strukturę którego ośrodek "TEKOMA" został włączony.

Patronat. Kwartalnik wydawany jest pod patronatem Stowarzyszenia Inżynierów Mechaników i Techników Polskich.

Zakres tematyczny czasopisma obejmuje projektowanie procesów technologicznych montażu, montażowe urządzenia technologiczne, technologiczność konstrukcji wyrobów, systemy montażowe, operacje przedmontażowe i pomontażowe, konstrukcje i technologie połączeń, narzędzia i oprzyrządowanie, sterowanie i kontrola, przemieszczanie i orientowanie.

Zamieszczamy streszczenia ciekawszych publikacji czasopisma "Assembly Automation" oraz spis treści czasopisma "Sborka", które prezentują podobną tematykę.


Adres redakcji:

Kwartalnik „Technologia i Automatyzacja Montażu”
Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego
ul. Racjonalizacji 6/8
02-673 Warszawa

Redakcja, reklama, kolportaż:
tel. 22 815 44 35, 22 843 02 01 w. 469, fax 22 843 19 44
e-mail: tiam@imbigs.pl


www.tiam.pl


Wydawca: Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego
WWW: www.imbigs.pl


Czasopisma

2013-10-16 12:48:00 | Komentarze: 0

Przegląd Mechaniczny

Przegląd Mechaniczny to miesięcznik naukowo-techniczny o blisko 80-letniej tradycji, który jest adresowany do środowiska inżynierskiego związanego z przemysłem budowy maszyn, aparatury i urządzeń. Nasi Czytelnicy to kadra inżynierska i menedżerska zakładów przemysłowych, prywatnych, spółek i przedstawicielstw handlowych, specjaliści z ośrodków badawczo-rozwojowych i instytutów naukowych, studenci.

Nowa Stal

Mechanik

Nowoczesne Hale

Energetyka Cieplna i Zawodowa

Narzędziowiec

2 - Świat Obrabiarek

1 - STAL Metale & Nowe Technologie

Ochrona przed Korozją

Przegląd Odlewnictwa