CONTROL-TECH 2014

2014-01-03

XX Targi Przemysłowej Techniki Pomiarowej oraz Badań Nieniszczących

Data rozpoczęcia: 2014-09-16
Data zakończenia: 2014-09-18
Miejsce: Kielce
Targi Kielce – ważne miejsce dla branży odlewnictwa

Targi Przemysłowej Techniki Pomiarowej oraz Badań Nieniszczących CONTROL-TECH to bardzo ważne miejsce spotkań branży. Oprócz rozwiązań i produktów bezpośrednio dedykowanych branży przemysłowej techniki pomiarowej, wystawa od trzech lat poszerzona jest o branżę badań nieniszczących, umożliwiających uzyskanie informacji o stanie fizycznym, wadach i własnościach badanego obiektu (materiału, wyrobu, konstrukcji) bez spowodowania zmiany jego cech użytkowych. Zakres branżowy targów Control-Tech obejmuje nie tylko przyrządy i maszyny pomiarowe, urządzenia pomiarowe specjalnego zastosowania, elementy do urządzeń pomiarowych i badawczych, oprogramowanie do komputerowego wspomagania zapewnienia jakości czy systemy optyczno-elektroniczne, ale także aparatura analityczna oraz aparatura do prób nieniszczących.

Control-Tech odbył się równocześnie z targami METAL oraz ALUMINIUM&NONFERMET, tworząc największe branżowe wydarzenie w Polsce, które zgromadziło pod jednym dachem na ponad 1600 m2, aż 130 wystawców z 13 krajów, takich jak Chiny, USA, Czechy, Holandia, Indie, Łotwa, Szwajcaria, Słowenia, Macedonia, Niemcy czy Włochy. Tegoroczną edycję imprezy odwiedziło blisko 2000 zwiedzających.

Nową propozycją targową była ekspozycja związana z problematyką recyklingu metali, wystawcy prezentowali na stoiskach, między innymi techniki rozdziału i przygotowania do przerobu surowców wtórnych, odpadów czy złomu.

CONTROL-TECH Podczas tegorocznych targów odlewniczych w Kielcach zapisał się rekordowy udział włoskich firm w wystawie. Swoją ofertę przedstawiło aż 21 znanych włoskich marek. Równie liczną grupą wystawców, przybyłych do Targów Kielce, okazały się Niemcy, było ich aż 12.

W uroczystym otwarciu targów wzięli udział przedstawiciele władz lokalnych i samorządowych, przedstawiciele instytucji naukowych i świata biznesu oraz przedsiębiorcy związani z branżą odlewniczą. Wśród zaproszonych gości znaleźli się także członkowie Chińskiego Stowarzyszenia Odlewniczego z wiceprzewodniczącym panem Wen Ping.

Odlewnicy są z Targami Kielce niemal od samego początku – tym bardziej cieszy nas sukces, który osiągnął kielecki ośrodek, bo mam nadzieję, że mamy w nim chociaż niewielki udział – powiedział podczas otwarcia profesor Szczepan Suchy, przewodniczący Rady Programowej targów METAL – Kieleckie targi wychowały już całe pokolenie odlewników – to dla nas niezwykle ważne miejsce. Tutaj nie tylko prezentuje się nowe produkty i rozwiązania. METAL to przede wszystkim miejsce tysiąca ważnych rozmów, bez których nie wyobrażamy sobie funkcjonowania naszego środowiska”.

Zakres branżowy targów:

- Pomiary długości i kąta
- Przyrządy pomiarowe
- Maszyny pomiarowe
- Urządzenia pomiarowe specjalnego zastosowania
- Elementy do urządzeń pomiarowych i badawczych
- Badanie materiału
- Aparatura do prób nieniszczących
- Aparatura analityczna
- Przyrządy do pomiaru wytrzymałości
- Aparatura do określania innych wielkości fizycznych
- Inne urządzenia
- Oprogramowanie do komputerowego wspomagania zapewnienia jakości
- Analiza obrazu oraz systemy przetwarzania obrazu
- Systemy optyczno-elektroniczne
- Organizacje / wydawnictwa / usługi

Źródło: Targi Kielce Sp. z o.o.


Targi z kraju

VII Międzynarodowe Targi Obróbki, Magazynowania i Transportu Materiałów Sypkich i Masowych SyMas

Data rozpoczęcia: 2015-10-06
Data zakończenia: 2015-10-07

VI Targi Utrzymania Ruchu, Planowania i Optymalizacji Produkcji Maintenance

Data rozpoczęcia: 2015-10-06
Data zakończenia: 2015-10-07

HaPeS 2014

Data rozpoczęcia: 2014-10-21
Data zakończenia: 2014-10-23

MAINTENANCE 2014

Data rozpoczęcia: 2014-10-29
Data zakończenia: 2014-10-30

SyMas 2014

Data rozpoczęcia: 2014-10-29
Data zakończenia: 2014-10-30

ITM POLSKA 2014

Data rozpoczęcia: 2014-06-03
Data zakończenia: 2014-06-06

ExpoWELDING 2014

Data rozpoczęcia: 2014-10-14
Data zakończenia: 2014-10-16

TEZ Expo 2014

Data rozpoczęcia: 2014-10-14
Data zakończenia: 2014-10-16

WIRTOTECHNOLOGIA 2014

Data rozpoczęcia: 2014-09-30
Data zakończenia: 2014-10-02

LASERexpo 2014

Data rozpoczęcia: 2014-09-30
Data zakończenia: 2014-10-02