ExpoWELDING 2014

2014-01-09

Międzynarodowe Targi Spawalnicze

Data rozpoczęcia: 2014-10-14
Data zakończenia: 2014-10-16
Miejsce: Sosnowiec
Expo Silesia oraz Instytut Spawalnictwa z Gliwic zapraszają na kolejną edycję Międzynarodowych Targów Spawalniczych ExpoWELDING 2014. Wystawa odbędzie się w dniach 14 - 16 października 2014r., w Centrum Targowo-Konferencyjnym Expo Silesia w Sosnowcu.

ZAKRES TEMATYCZNY TARGÓW EXPOWELDING:

- Urządzenia i osprzęt do spawania i napawania metodą MIG/MAG
- Urządzenia i osprzęt do spawania i napawania metodą TIG
- Urządzenia i osprzęt do spawania i napawania ręcznego elektrodą otuloną
- Urządzenia i osprzęt do spawania i napawania łukiem krytym
- Urządzenia i osprzęt do spawania i napawania plazmowego
- Urządzenia do spawania wiązkami o wysokiej energii (laserowego, elektronowego)
- Urządzenia do cięcia laserowego
- Maszyny do cięcia plazmowego i gazowego sterowane numerycznie
- Inne urządzenia i osprzęt do cięcia plazmowego
- Inne urządzenia i osprzęt do cięcia oraz spawania gazowego
- Urządzenia i osprzęt do zgrzewania
- Urządzenia do zgrzewania łukowego kołków
- Urządzenia i osprzęt do lutowania
- Urządzenia kontrolno-pomiarowe i sterujące dla spawalnictwa
- Urządzenia do spajania tworzyw sztucznych
- Roboty spawalnicze, specjalizowane stanowiska
- Urządzenia do mechanizacji i automatyzacji prac spawalniczych
- Urządzenia do natryskiwania
- Urządzenia i sprzęt BHP oraz ochrony środowiska
- Urządzenia, sprzęt, materiały i programy komputerowe do badań nieniszczących i niszczących złączy spajanych
- Urządzenia do obróbki cieplnej, mechanicznej, elektrochemicznej oraz do pomiaru i rejestracji temperatur
- Urządzenia do stabilizacji wibracyjnej konstrukcji spawanych
- Urządzenia do przygotowania elementów do spawania
- Materiały dodatkowe do spawania i lutowania:
+ Elektrody
+ Druty
+ Topniki do spawania łukiem krytym
+ Pręty i proszki metalowe
+ Materiały do lutowania
- Gazy spawalnicze, w tym mieszanki osłonowe
- Płyny i pasty trawiące, środki antyadhezyjne, markery, kredki, itp.
- Podkładki spawalnicze
- Blachy, w tym bimetalowe trudnościeralne, profile, rury, itp.
- Inne materiały
- Programy komputerowe wspomagające prace spawalnicze
- Szkolenie spawaczy i personelu nadzoru spawalniczego
- Certyfikacja personelu, wyrobów spawalniczych i systemów jakości
- Kwalifikowanie zakładów wykonujących konstrukcje spawane
- Nadzór i kontrola
- Usługi specjalistyczne (np. cięcie laserowe, plazmowe, regeneracja, serwis urządzeń, itp.)
- Usługi szkoleniowe, bankowe, ubezpieczeniowe, audytorskie, certyfikacyjne
- Instytucje branżowe
- Wydawnictwa specjalistyczne
Źródło: Expo Silesia Sp. z o.o.


Targi z kraju

VII Międzynarodowe Targi Obróbki, Magazynowania i Transportu Materiałów Sypkich i Masowych SyMas

Data rozpoczęcia: 2015-10-06
Data zakończenia: 2015-10-07

VI Targi Utrzymania Ruchu, Planowania i Optymalizacji Produkcji Maintenance

Data rozpoczęcia: 2015-10-06
Data zakończenia: 2015-10-07

HaPeS 2014

Data rozpoczęcia: 2014-10-21
Data zakończenia: 2014-10-23

MAINTENANCE 2014

Data rozpoczęcia: 2014-10-29
Data zakończenia: 2014-10-30

SyMas 2014

Data rozpoczęcia: 2014-10-29
Data zakończenia: 2014-10-30

ITM POLSKA 2014

Data rozpoczęcia: 2014-06-03
Data zakończenia: 2014-06-06

TEZ Expo 2014

Data rozpoczęcia: 2014-10-14
Data zakończenia: 2014-10-16

WIRTOTECHNOLOGIA 2014

Data rozpoczęcia: 2014-09-30
Data zakończenia: 2014-10-02

LASERexpo 2014

Data rozpoczęcia: 2014-09-30
Data zakończenia: 2014-10-02

TOOLEX 2014

Data rozpoczęcia: 2014-09-30
Data zakończenia: 2014-10-02