Dodaj ofertę za darmo

Międzynarodowe Targi Metalurgiczne - Metalex

2007-02-23

15-18 XI 2007 Bangkok, Tajlandia

Data rozpoczęcia: 2007-11-18
Data zakończenia: 2007-11-18
Oficjalny Przedstawiciel w Polsce: Eurobusiness-Haller

Dofinansowanie: Ministerstwo Gospodarki refunduje 50 % kosztów wystawienniczych poniesionych przez wystawców

Charakterystyka Targów
Targi METALEX są największą imprezą marketingową organizowaną w grupie państw ASEAN w dziedzinie maszyn i urządzeń do obróbki metalu.
W ciągu 5 lat targi zanotowały wzrost liczby wystawców o 200%, zaś liczby zwiedzających o 40%. Stanowią ważną platformę spotkań B2B.
Targom towarzyszą im liczne imprezy dodatkowe: konferencje, seminaria, itp.

Najważniejsze branże wystawiennicze:
Wystawcy prezentują na Targach branże związane z technologiami przetwórstwa metali:
- Techniki montażu, elastyczne systemy produkcji, systemy oprogramowania do produkcji
- Pomiary kontrolne, wyposażenie i narzędzia pomiarowe, narzędzia i oprzyrządowanie
- Obrabiarki i centra obróbki, maszyny do obróbki elektroiskrowej, formy i matryce, odlewnictwo
- Obróbka blach, technologie spawania, technologie produkcji drutu/sprężyn/elementów złącznych/rur
Wg branż:
- Produkcja półproduktów i wyrobów metalowych
- Produkcja podzespołów elektrycznych i elektronicznych
- Produkcja części wyposażenia lotniczego, kosmicznego i motoryzacyjnych
- Transport, magazynowanie i dostawa
- Produkcja części urządzeń i łożysk
- Przemysł budowlany i konstrukcyjny
- Przemysł tworzyw sztucznych
- Inżynieria, produkcja na zamówienie i projekty "pod klucz"
- Wytwarzanie form i matryc
- Przemysł meblowy
- Przemysł spożywczy
- Przemysł przetwórstwa żywności
- Produkcja silników i pojazdów
- Budowa statków i inżynieria morska
- Technologie informatyczne i telekomunikacyjne
- Przemysł rafineryjny i petrochemiczny
- Badania materiałów
- Przemysł narzędziowy
- Przemysł rafineryjny ( gaz i ropa naftowa )
Profil zwiedzających:
Wg stanowisk:
- Zarządy Korporacji
- Dyrektorzy ds. Produkcji
- Kierownicy produkcji
- Pracownicy zaopatrzenia materiałowego
- Kadra inżynierska do spraw produkcji i projektowania
- Dyrektorzy ds. Zakupów
- Projektanci i konsultanci przemysłowi
Sektor narodowy: Zwiedzający pochodzą z 38 państw w tym z Australii, Austrii, Rosji, Tajlandii, Pakistanu, Trynidadu, Turcji , Szwecji, Szwajcarii, Chin, Niemiec etc.

Statystyki Targów:
- Liczba zwiedzających : 45.000
- Liczba wystawców: 2.500 w 10 międzynarodowych pawilonach
- Powierzchnia wystawiennicza: 7.000 m²
- 3.500 nowych technologii i know-how
- 750 konferencji i seminariów
Dofinansowanie:
W imieniu firm uczestniczących na Targach firma Eurobusiness - Haller występuje do Ministerstwa Gospodarki o dofinansowanie kosztów udziału w imprezie.
Lista dofinansowanych przez Ministerstwo Targów znajduje się na stronie www.eksporter.gov.pl

50 % refundacji podlegają następujące koszty:
- Koszt wynajęcia powierzchni wystawienniczej i zabudowy stoiska podczas imprezy targowo - wystawienniczej.
- Koszty rejestracji udziału w targach i wpisu do katalogu.
- Koszt transportu eksponatów w związku z udziałem w Targach.
- Koszt przygotowania i druku materiałów promocyjnych w związku z udziałem w targach.
- Koszt przejazdu i zakwaterowania nie więcej niż dwóch przedstawicieli przedsiębiorcy uczestniczących w Targach.
Szczegółowe informacje o dofinansowaniu znajdą Państwo na stronie internetowej: www.eksporter.gov.pl

W sprawach formalnych zawiązanych z wypełnieniem wniosku, można dzwonić do Ministerstwa Gospodarki na nr tel.: (022) 693 47 09 lub (022) 693 46 88

Informacje o dofinansowaniu można również uzyskać w firmie Eurobusiness - Haller pod numerami telefonów:
(032) 355 38 00
(032) 355 38 01
(032) 355 38 02

Przedsiębiorca ubiegający się o refundację w targach w 2006 jak również w 2007 i 2008 roku, objętych dofinansowaniem ( lista targów na www.eksporter.gov.pl) zobowiązany jest do złożenia wniosku o pomoc finansową na 6 tygodni przed rozpoczęciem targów!

Wnioski złożone do Ministerstwa po tym terminie nie będą rozpatrywane.
Liczy się data wpłynięcia wniosku do Ministerstwa!

Więcej informacji o » Międzynarodowych Targach Metalurgicznych - METALEX


Targi ze świata

Moulding Expo 2015

Data rozpoczęcia: 2015-05-05
Data zakończenia: 2015-05-08

Międzynarodowe Targi Kompozytów- COMPOSITES EUROPE 2014

Data rozpoczęcia: 2014-10-07
Data zakończenia: 2014-10-09

Międzynarodowe targi ALUMINIUM

Data rozpoczęcia: 2014-10-07
Data zakończenia: 2014-10-09

Międzynarodowe Targi Elementów Złącznych 2014

Data rozpoczęcia: 2014-04-14
Data zakończenia: 2014-04-15

Eisenwarenmesse 2014

Data rozpoczęcia: 2014-03-09
Data zakończenia: 2014-03-12

NEWCAST 2014

Data rozpoczęcia: 2014-06-16
Data zakończenia: 2014-06-20

METEC 2014

Data rozpoczęcia: 2014-06-16
Data zakończenia: 2014-06-20

METAV 2014

Data rozpoczęcia: 2014-03-11
Data zakończenia: 2014-03-13

Made In Steel 2013

Data rozpoczęcia: 2013-04-03
Data zakończenia: 2013-04-05

METALWORKING 2013

Data rozpoczęcia: 2013-04-09
Data zakończenia: 2013-04-12