SteelMET 2014

2014-01-08

VII Międzynarodowe Targi Stali, Metali Nieżelaznych, Technologii i Produktów

Data rozpoczęcia: 2014-10-14
Data zakończenia: 2014-10-16
Miejsce: Sosnowiec
W dniach 14-16 października odbędą się Targów SteelMET. Po raz szósty skoncentrują się one wokół hutnictwa stali, metali nieżelaznych, ich produkcji, obróbki i dystrybucji. Na Targach można było zapoznać się z ofertą stalowych centrów serwisowych, dystrybucji wyrobów hutniczych, urządzeniami i najnowszymi rozwiązaniami dla przemysłu hutniczego jak również z aparaturą kontrolno-pomiarową.
Nie zabraknie również firm około branżowych.

Zakres tematyczny targów SteelMET:


1. STAL I JEJ DYSTRYBUCJA

- Stal konstrukcyjna
- Stal stopowa
- Stal nierdzewna
- Stal narzędziowa
- Stal specjalna
- Stal kwasoodporna

2. METALE NIEŻELAZNE

- Miedź, aluminium, cynk, ołów, cyna
- Stopy metali nieżelaznych
- Zastosowanie metali nieżelaznych i ich stopów
- Odlewy żeliwne, staliwne i ze stopów metali nieżelaznych
- Maszyny i urządzenia do topienia metali nieżelaznych
- Maszyny i materiały do oczyszczania i wykańczania powierzchni
- Technika pomiarowa i badania

3. HUTNICTWO

- Maszyny i urządzenia dla hutnictwa
- Piece
- Maszyny i linie do odlewania
- Materiały i osprzęt
- Maszyny i urządzenia do metalurgii proszków metali

4. SUROWCE METALURGICZNE

- Rudy i koncentraty żelaza i metali nieżelaznych
- Złom stali i metali nieżelaznych

5. TECHNOLOGIE OBRÓBKI BLACH I RUR


- Technologie formowania
- Technologie gięcia
- Technologie cięcia
- Technologie łączenia i spawania
- Technologie obróbki powierzchniowej
- Narzędzia do obróbki
- Automatyka i robotyka

6. PRODUKTY

- Blachy i taśmy - walcowane na gorąco i zimno, ocynkowane, z metali nieżelaznych i inne
- Rury - stalowe, z metali nieżelaznych, bez szwu, spawane, złącza do rur i inne
- Druty - ciągnione na zimno, ogólnego przeznaczenia, spawalnicze i inne
- Pręty - walcowane na gorąco, ciągnione na zimno, z metali nieżelaznych i inne
- Odlewy - z żeliwa, staliwa, z metali nieżelaznych i ich stopów, precyzyjne i inne
- Profile - walcowane, ciągnione, gięte, spawane i inne
- Konstrukcje stalowe
- Wyroby kute
- Pozostałe wyroby

7. SYSTEMY CAD/CAM, PROJEKTOWANIE I PRZETWARZANIE DANYCH

8. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

9. ORGANIZACJE, INSTYTUCJE I WYDAWNICTWA BRANŻOWE


Źródło: Expo Silesia Sp. z o.o.


Targi z kraju

VII Międzynarodowe Targi Obróbki, Magazynowania i Transportu Materiałów Sypkich i Masowych SyMas

Data rozpoczęcia: 2015-10-06
Data zakończenia: 2015-10-07

VI Targi Utrzymania Ruchu, Planowania i Optymalizacji Produkcji Maintenance

Data rozpoczęcia: 2015-10-06
Data zakończenia: 2015-10-07

HaPeS 2014

Data rozpoczęcia: 2014-10-21
Data zakończenia: 2014-10-23

MAINTENANCE 2014

Data rozpoczęcia: 2014-10-29
Data zakończenia: 2014-10-30

SyMas 2014

Data rozpoczęcia: 2014-10-29
Data zakończenia: 2014-10-30

ITM POLSKA 2014

Data rozpoczęcia: 2014-06-03
Data zakończenia: 2014-06-06

ExpoWELDING 2014

Data rozpoczęcia: 2014-10-14
Data zakończenia: 2014-10-16

TEZ Expo 2014

Data rozpoczęcia: 2014-10-14
Data zakończenia: 2014-10-16

WIRTOTECHNOLOGIA 2014

Data rozpoczęcia: 2014-09-30
Data zakończenia: 2014-10-02

LASERexpo 2014

Data rozpoczęcia: 2014-09-30
Data zakończenia: 2014-10-02