WIRTOTECHNOLOGIA 2014

2014-01-09

VII Międzynarodowe Targi Metod i Narzędzi do Wirtualizacji Procesów

Data rozpoczęcia: 2014-09-30
Data zakończenia: 2014-10-02
Miejsce: Sosnowiec
Zakres tematyczny targów WIRTOTECHNOLOGIA:

Urządzenia i technologie Rapid Prototyping (RP) oraz Rapid Tooling (RT)
- Stereolitografia (SLA)
- Poly-Jet Modeling (PJM)
- Multi-Jet Modeling (MJM)
- Drukowanie przestrzenne (3DP)
- Metoda proszkowa
- Selektywne spiekanie wiązką lasera (SLS)
- Selektywne platerowanie laserowe (SLC)
- Selektywnego stapiania wiązką lasera (SLM)
- Modelowanie ciekłym tworzywem termoplastycznym (FDM)
- Laminowanie warstw materiału (LOM)
- Bezpośrednie osadzanie metalu (DMD)
- Wytwarzanie brył swobodnie formowanych (SFF)
- Inne urządzenia i technologie Rapid Prototyping
- Usługi
- Materiały i serwis

Oprogramowanie wspomagające procesy
- Programy do symulacji procesów technologicznych, m.in. w odlewnictwie, obróbce plastycznej, obróbce skrawaniem
- Programy do symulacji procesu wtrysku do form dla przemysłu tworzyw sztucznych
- Programy do symulacji w przemyśle motoryzacyjnym (crash testy i inne)
- Programy do wspomagania projektowania (CAD)
- Programy wspomagające procesy wytwórcze (CAM)
- Programy do komputerowego wspomagania obliczeń inżynierskich (CAE)
- Programy do tworzenia fizycznych modeli danych (PDM)
- Programy do metody elementów skończonych (MES)
- Programy do komputerowo zintegrowanego wytwarzania (CIM)
- Programy do modelowania informacji o budynku (BIM)
- Programy do obliczeń naukowo-technicznych (MATLAB, MATCAD)
- Komputerowe sterowanie numeryczne (CNC)

Metrologia przemysłowa
- Ramiona pomiarowe
- Maszyny i przyrządy pomiarowe
- Skanery laserowe
- Oprogramowanie metrologiczne i pomiarowe
- Projekt i rozwój
- Inżynieria odwrotna
- Przetwarzanie obrazu
- Usługi

Urządzenia i programy do wirtualizacji
- Cyfrowe prototypowanie
- Urządzenia do projekcji 3D
- Rzeczywistość wirtualna (VR)

Oprogramowanie do wspomagania zarządzania procesami

- Planowanie zasobów przedsiębiorstwa (ERP)
- Planowanie zapotrzebowania materiałowego (MRP)
- Zarządzania cyklem „życia" produktu (PLM)
- Zarządzanie danymi produktu (PDM)
- Manufacturing Execution System (MES)
- Manufacturing Operation Management (MOM)
- Inne narzędzia do planowania produkcji

Wydawnictwa i portale branżowe
Know-how, myśl naukowo-techniczna


Źródło: Expo Silesia Sp. z o.o.


Targi z kraju

VII Międzynarodowe Targi Obróbki, Magazynowania i Transportu Materiałów Sypkich i Masowych SyMas

Data rozpoczęcia: 2015-10-06
Data zakończenia: 2015-10-07

VI Targi Utrzymania Ruchu, Planowania i Optymalizacji Produkcji Maintenance

Data rozpoczęcia: 2015-10-06
Data zakończenia: 2015-10-07

HaPeS 2014

Data rozpoczęcia: 2014-10-21
Data zakończenia: 2014-10-23

MAINTENANCE 2014

Data rozpoczęcia: 2014-10-29
Data zakończenia: 2014-10-30

SyMas 2014

Data rozpoczęcia: 2014-10-29
Data zakończenia: 2014-10-30

ITM POLSKA 2014

Data rozpoczęcia: 2014-06-03
Data zakończenia: 2014-06-06

ExpoWELDING 2014

Data rozpoczęcia: 2014-10-14
Data zakończenia: 2014-10-16

TEZ Expo 2014

Data rozpoczęcia: 2014-10-14
Data zakończenia: 2014-10-16

LASERexpo 2014

Data rozpoczęcia: 2014-09-30
Data zakończenia: 2014-10-02

TOOLEX 2014

Data rozpoczęcia: 2014-09-30
Data zakończenia: 2014-10-02