XII Międzynarodowe Targi Technologii dla Odlewnictwa METAL

2006-06-07

27-29 IX 2006 Kielce, Polska

Data rozpoczęcia: 2006-09-29
Data zakończenia: 2006-09-29

Nasi wystawcy: - 340 firm z 26 krajów, ponad połowa firm to firmy zagraniczne lub ich przedstawicielstwa handlowe w Polsce - 3.400 m² netto powierzchni wystawienniczej - ponad 100 maszyn i urządzeń dla odlewnictwa eksponowanych na stoiskach - ponad 90% firm potwierdziło swój udział w kolejnej edycji targów
Zwiedzający i goście targowi: - ponad 2.700 zarejestrowanych specjalistów i dziennikarzy z 20 krajów, - wśród gości zagranicznych najliczniej reprezentowane były: Ukraina, Rosja, Czechy oraz Niemcy - ponad 90% zwiedzających to dyrektorzy odlewni, kierownicy działów produkcji, marketingu i biur projektowych, - co roku gościmy delegacje zagraniczne szefów firm odlewniczych, m.in. z Białorusi, Ukrainy i Rosji.
 
Prestiż wystawy: Kieleckie targi METAL należą do UFI - Międzynarodowego Stowarzyszenia Przemysłu Targowego zrzeszającego najbardziej prestiżowe imprezy targowe na świecie. Członkostwo w UFI jest potwierdzeniem międzynarodowego statusu targów METAL, świadczy też o wysokim standardzie organizacyjnym, dobrej promocji imprezy i gwarantuje obecność wystawców i zwiedzających z całego świata. Marka targów Metal budowana jest w oparciu o zadowolenie naszych klientów. Wskazują oni na wysoki poziom świadczonych usług i co najważniejsze - umiarkowane ceny.
Myślisz o przyszłości firmy? - Tu warto być!
 
Zakres branżowy targów: 1. Projektowanie i wytwarzanie urządzeń odlewniczych 2. Maszyny formierskie i rdzeniarskie 3. Materiały formierskie, piasek, bentonit, spoiwa 4. Urządzenia do sporządzania mas formierskich, regeneracja osnowy piaskowej 5. Materiały pomocnicze dla odlewnictwa, ceramika odlewnicza, środki chemiczne 6. Złom i odpady metali 7. Maszyny do odlewania pod ciśnieniem 8. Wspomaganie komputerowe w projektowaniu odlewów i procesów odlewniczych 9. Zapewnienie jakości procesów odlewniczych i odlewów 10. Materiały ogniotrwałe dla odlewnictwa 11. Topienie stopów metali, piece i materiały wsadowe 12. Maszyny i sprzęt do zalewania form 13. Odlewy żeliwne, staliwne i ze stopów metali nieżelaznych / odkuwki 14. Odlewy artystyczne 15. Urządzenia i materiały do oczyszczania, spawania i wykańczania powierzchni odlewów 16. Spawanie i cięcie 17. Obróbka cieplna odlewów, piece i materiały 18. Transport i magazynowanie 19. Technika pomiarowa i badanie materiałów 20. Sterowanie i technika regulacji, automatyzacja procesów 21. Ochrona środowiska, minimalizacja odpadów i ich gospodarcze wykorzystywanie 22. Bezpieczeństwo i higiena pracy, urządzenia i sprzęt ochronny 23. Narzędzia 24. Instytucje, instytuty, stowarzyszenia, jednostki badawczo-rozwojowe, ośrodki targowe, wydawnictwa branżowe 25. Inne: - pokrycia galwaniczne i inne, - gazy techniczne, - urządzenia i materiały modelarskie - obrabiarki - produkcja stopów metali białych i spoiw lutowniczych - metaliczne wsady
 
METAL 2006 - w programie m. in.:
- konferencje: 26-27 września - "Krzepnięcie i krystalizacja metali" 27 września - "Nowe technologie w przemyśle metali nieżelaznych"      28 września - "Ocena stanu polskiego odlewnictwa na tle rynku globalnego"      28 września - EUROPA SZERZEJ - ECO-IN-FOUNDREIS"
- inne wydarzenia      28 września - międzynarodowe spotkanie redaktorów czasopism odlewniczych       28 września - uroczysta GALA targów połączona z wręczeniem Medali, Wyróżnień i nagrody Prezesa Krajowej Izby Gospodarczej 27-28 września - delegacja dyrektorów firm odlewniczych z Rosji i Ukrainy 27-29 września - wystawa odlewów przemysłowych i artystycznych - ODLEWNICTWO DLA WSZYSTKICH
Współorganizatorzy: Odlewnicza Izba Gospodarcza Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich Instytut Odlewnictwa
Relacja w postaci zdjęć opublikowana jest w Fotogalerii na portalu www.metale24.pl

Targi Metal 2006 (Kielce) - Kilka ujęć stoisk i wystawców targowych zrobinych naszym aparatem

Targi Metal 2006 (Kielce)- Stoiska targowe Redaktorów czasopism oraz portali internetowych

Targi Metal 2006 (Kielce) - Międzynarodowe spotkanie Redaktorów Naczelnych Czasopism Odlewniczych

Wieczór branżowy w Hotelu Exbud w Kielcach


Targi z kraju

VII Międzynarodowe Targi Obróbki, Magazynowania i Transportu Materiałów Sypkich i Masowych SyMas

Data rozpoczęcia: 2015-10-06
Data zakończenia: 2015-10-07

VI Targi Utrzymania Ruchu, Planowania i Optymalizacji Produkcji Maintenance

Data rozpoczęcia: 2015-10-06
Data zakończenia: 2015-10-07

HaPeS 2014

Data rozpoczęcia: 2014-10-21
Data zakończenia: 2014-10-23

MAINTENANCE 2014

Data rozpoczęcia: 2014-10-29
Data zakończenia: 2014-10-30

SyMas 2014

Data rozpoczęcia: 2014-10-29
Data zakończenia: 2014-10-30

ITM POLSKA 2014

Data rozpoczęcia: 2014-06-03
Data zakończenia: 2014-06-06

ExpoWELDING 2014

Data rozpoczęcia: 2014-10-14
Data zakończenia: 2014-10-16

TEZ Expo 2014

Data rozpoczęcia: 2014-10-14
Data zakończenia: 2014-10-16

WIRTOTECHNOLOGIA 2014

Data rozpoczęcia: 2014-09-30
Data zakończenia: 2014-10-02

LASERexpo 2014

Data rozpoczęcia: 2014-09-30
Data zakończenia: 2014-10-02