Światowa produkcja stali surowej

2009-11-27

Według danych World Steel Association światowa produkcja stali surowej, raportowana z 66 krajów, wyniosła w październiku 112,2 mln ton, czyli wzrosła o 13,1 proc. w porównaniu do analogicznego okresu 2008 roku. Tymczasem od stycznia do października spadła ona o 13,5 proc., do 982,1 mln ton.

Największym światowym producentem stali surowej pozostają Chiny, które w październiku wytworzyły 51,7 mln ton tej stali, co oznacza wzrost o 42,4 proc. rok do roku.

W Unii Europejskiej najwięcej stali surowej w październiku wyprodukowali Niemcy – 3,5 mln ton, a w ciągu pierwszych dziesięciu miesięcy tego roku – 26,1 mln ton. Polska zwiększyła swoją produkcję stali surowej o 4,5 proc. w październiku, do 690 tys. ton. Światowe wykorzystanie mocy produkcyjnych stali surowej ulega stałemu zwiększeniu od grudnia 2008 roku. W październiku tego roku osiągnęło 76,0 proc., czyli o 17,8 proc. więcej niż w grudniu ubiegłego roku.
Dane w tys. ton

e- prognoza
r- dane zrewidowane

Źródło: Polskia Unia Dystrybutorów Stali - PUDS