ABC Stali czarnych

2012-10-15

Polska Unia Dystrybutorów Stali zaprasza na szkolenie z zakresu stali czarnych (niestopowych oraz nisko- i sredniostopowych). Szkolenie skierowane do nowozatrudnionych pracowników, handlowców, inynierów oraz pracowników firm usługowo produkcyjnych sektora stalowego.

Osoby pragnące podwyższyć swoje kwalifikacje lub dostosować do potrzeb rynku pracy uzyskają gruntowna wiedzę z zakresu stali czarnych. Niejednokrotnie praca handlowca lub pracownika firmy usługowo-produkcyjnej wymaga znajomości grup stali czarnych, ich cech charakterystycznych oraz rónic miedzy nimi pod względem własności mechanicznych i obszaru stosowania, jak równie znajomości wymagań i zawartości dokumentów kontroli. Znajomość tych zagadnień
przekłada się bezpośrednio na sukces finansowy zarówno handlowców, jak i wytwórców wyrobów ze stali czarnych.
Szkolenie ma na celu ugruntowanie wiedzy podstawowej z zakresu stali czarnych.
Zakres szkolenia:
1. Krótka charakterystyka stali czarnych
2. Klasyfikacja oraz oznaczenie stali wg norm europejskich
3. Podstawowy podział w zależności od obszaru stosowania
4. Podstawowe rodzaje wyrobów
5. Własności mechaniczne stali czarnych: wytrzymałość, granica plastyczności, udarność, twardość itd.
6. Rodzaje dokumentów kontroli (certyfikaty, atesty itd.) oraz ich zawartość
7. Gospodarka stalami czarnymi w świetle wymagań normy PN-EN ISO 9001, w tym identyfikowalność, reklamacje itd.
8. Ciecie stali czarnych
9. Spawalność stali czarnych oraz podstawowe metody spawania i zgrzewania
Prowadzący szkolenie: Dr In. Jerzy Niagaj - Adiunkt w Zakładzie Technologii Spawalniczych Instytutu Spawalnictwa w
Gliwicach. Podstawowe kierunki ponad 25-letniej działalności naukowo-badawczej i praktycznej: spawanie metodami TIG, A-TIG, MMA i MIG/MAG stali niestopowych i wysokostopowych, spawanie tytanu i jego stopów, materiały dodatkowe do spawania i napawania, w tym elektrody otulone, druty proszkowe i topniki aktywujące do spawania metoda A-TIG.

termin: 15 listopada 2012
miejsce: Katowice
godziny: 10.00 - 16.00
Cena: 450 zł + VAT
świadczenia w cenie: materiały szkoleniowe, lunch, imienny dyplom
potwierdzający uczestnictwo

ZGŁOSZENIA:
Formularz zgłoszeniowy proszę pobrać z linku poniżej i wysłac
na adres mailowy:
elwira.pietrzyk@puds.pl lub na numer
faksu: 22 826 61 91

Źródło: materiały prasowe firmy

Pliki do pobrania