APS SA z tarczą po 2013 r.

2014-04-23

Jeszcze wyższe obroty, ważne kontrakty, utworzenie konsorcjum energetycznego, a do tego 20. urodziny – spółka Automatyka Pomiary Sterowanie SA podsumowała rok 2013.

Notowana na NewConnect APS SA wypracowała w ubiegłym roku ponad 22,6 mln zł przychodu, tj. o 5 proc. więcej w porównaniu do analogicznego okresu 2012 r. Wysoki, choć nieco niższy w porównaniu z ubiegłym rokiem był też zysk netto - w 2013 r. APS SA zarobiła na czysto ponad 1,3 mln zł.

- Wyniki za 2013 rok potwierdzają awizowane w raportach kwartalnych zmagania z sezonowością – tłumaczy Bogusław Łącki, prezes APS SA. - Pomimo pozyskania i wykonania kontraktów, większych o ponad 5 proc. od ubiegłorocznych, koszty ich wykonania skumulowane na drugie półrocze nie pozwoliły na osiągnięcie ostatecznego wyniku lepszego niż w bardzo dobrym 2012 r. Tym nie mniej – uzyskane wyniki oceniam bardzo pozytywnie, doceniając jednocześnie ogromny wkład pracy wszystkich pracowników naszej spółki, podwykonawców i dostawców. Na tle otoczenia gospodarczego nasze rezultaty dobrze rokują na przyszłość.

Tym bardziej, że ubiegły rok był dla branży i APS rokiem trudnym- konkurencja, walka cenowa, trudna sytuacja polityczna w Europie, w połączeniu z nie najlepszą kondycją gospodarczą kraju po raz kolejny motywowały całą załogę spółki do zwiększenia efektywności pracy, by utrzymać wynik na poziomie ubiegłych lat.

- Branża automatyki przemysłowej podąża niezmiennie w kierunku projektowania i wykonywania innowacyjnych, jeszcze bardziej efektywnych rozwiązań. Jestem dumny, że APS S.A. może takie rozwiązania proponować swoim klientom - podsumowuje prezes Łącki.

Jednym z ważniejszych ubiegłorocznych wydarzeń był dla APS jubileusz 20-lecia istnienia, który stał się okazją nie tylko do świętowania, ale także do spojrzenia w przeszłość.

- Przez moment pozwoliliśmy sobie i naszym pracownikom, partnerom oraz klientom na odrobinę retrospekcji, podsumowując w Operze Podlaskiej 20 lecie osiągnięć APS S.A. na rynku automatyki przemysłowej – wspomina prezes Łącki. – A po chwili świątecznej euforii nastąpił czas kończenia kontraktów – zarówno tych, określanych w raportach jako istotne, jak i tych mniejszych, ale również ważnych, bo rzutujących na dalszą dobrą współpracę z klientami.


W czwartym kwartale 2013 roku APS zakończyła m.in. realizację umowy dla PGNiG TERMIKA S.A, a także inny ważny kontrakt - na dostawę elementów dla AGP METRO POLSKA. Wraz z białostocka firmą Remex, spółka rozpoczęła też realizację umowy z Wodociągami Białostockimi.

Inny ważny moment w ubiegłorocznej historii APS SA to powstanie energetycznego konsorcjum, utworzonego przez sześć białostockich firm: APS SA, Elrem, Energoinwest JK, Ferrox, Nawec i Remex, wywodzących się z Elektrociepłowni Białystok SA. Celem konsorcjum jest podejmowanie wspólnych działań świadczenia kompleksowych robót z zakresu automatyki przemysłowej, elektryki, prac instalatorsko-remontowych, budowlanych, energii odnawialnej i nadzoru inwestorskiego. To właśnie z powstaniem konsorcjum wiążą się przyszłe plany APS SA.

- Marzę o pozyskaniu dużych kontraktów, wykorzystujących potencjał projektowy i wykonawczy nasz oraz firm skupionych w konsorcjum energetycznym - mówi Bogusław Łącki. - Myślę, że przyszła pora na efektywne wykorzystanie naszego doświadczenia i możliwości. Ten optymizm musi jednak znaleźć potwierdzenie w doskonale zrealizowanych kontraktach, bo to utwierdzi klientów o powstaniu poważnego gracza gospodarczego w energetyce.

Źródło: Ida Marzenna Szwaczko