Budowa dekantera w odlewni Victaulic Polska

2013-07-29

Dla odlewni żeliwa Victaulic w Drezdenku (woj. lubuskie) ostatnie lata upłynęły pod znakiem kolejnych inwestycji zmierzających do ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne. Kolejnym etapem będzie budowa dekantera, który będzie oczyszczać wodę przed jej ujściem do rzeki.

Przemysł metalurgiczny, ze względu na swoją specyfikę, ingeruje w naturalne zasoby przyrody. Victaulic dąży do stosowania najwyższych standardów w zakresie ochrony środowiska. Budowa dekantera jest oczywistym etapem konsekwentnie realizowanego programu proekologicznego w odlewni” - mówi Dariusz Pilichowski, Plant Manager Victaulic. „Jedną z nadrzędnych wartości, którymi Victaulic kieruje się w swojej działalności jest troska o środowisko naturalne najbliższego regionu odlewni w Drezdenku. Budowa dekantera to inwestycja szczególnie dla nas istotna, gdyż uniemożliwi odprowadzanie zanieczyszczonej wody do Noteci” - dodaje Dariusz Pilichowski.

Dekanter służy oczyszczaniu wód deszczowych z obszaru składowania pyłów z masy formierskiej gdyż gromadzone zanieczyszczenia mogą być źródłem powstawania złogów wpływających negatywnie na biologiczną równowagę rzeki. Działanie dekantera polega na uchwyceniu cząstek o gęstości 2,4 i średnicy poniżej 100 mikronów, co stanowi około 80% cząstek zawartych w ścieku. Aby ująć zawieszone substancje, stosuje się dwa typy dekantacji: statyczną i lamelową. W odlewni w Drezdenku zastosowano dekantację lamelową, charakteryzującą się działaniem w kierunku ciągłego oddzielania cząstek o różnych rozmiarach i masie. Metoda ta znacząco poprawia tempo osiadania, co oznacza, że pojemność urządzenia może być zredukowana.

Źródło: Victualic