Dwa lata działalności KGHM Ecoren

2008-12-12

Mijają dwa lata od momentu oficjalnego przekształcenia firmy KGHM Metale DSI w KGHM Ecoren. Był to dla lubińskiej spółki czas poważnych przemian i rozwoju, o czym najlepiej świadczą tak ważne wydarzenia jak uruchomienie oddziału hydrometalurgii czy nawiązanie międzynarodowych kontaktów handlowych. KGHM Ecoren nie ustaje w poszukiwaniach nowych możliwości przerobu odpadów przemysłowych i odzyskiwania surowców.

- Ten mini jubileusz jest okazją do podsumowania dotychczasowej działalności spółki i przedstawienia założeń jej dalszego rozwoju – mówi Mariusz Bober, prezes KGHM Ecoren. – Przede wszystkim udało nam się spełnić zapisane dwa lata temu założenia, czyli wykreować solidną rynkowo markę. Ecoren stał się rozpoznawalny na rynku polskim i światowym, jesteśmy znani z naszej działalności, czyli z zagospodarowania odpadów i odzyskiwania metali rzadkich. Osiągnęliśmy znaczącą pozycję na międzynarodowym rynku producentów renu, a teraz szukamy kolejnych sposobów, by wspinać się na wyższe szczeble w tej hierarchii.

KGHM Ecoren funkcjonuje pod nową nazwą od 7 grudnia 2006 roku. Zmiana, połączona ze stworzeniem i zastosowaniem odmienionego logo (w znaku graficznym pojawił się atom renu), związana była z modyfikacją strategii spółki należącej do miedziowego potentata. Poprzednia nazwa odzwierciedlała połączenie dwóch funduszy inwestycyjnych należących do KGHM: Metali oraz DSI. Tymczasem lubińska spółka zdecydowała się postawić akcent na działalność produkcyjną i mocną identyfikację ze strategicznymi celami (zagospodarowywanie odpadów i odzyskiwanie metali) oraz sztandarowym produktem, jakim jest ren.

Światowe kontrakty

KGHM Ecoren jest jedynym w Polsce i w Europie producentem renu z własnych źródeł. Obecnie produkuje 4,5 tony nadrenian amonu o jakości katalitycznej, odzyskiwanego z kwaśnych ścieków przemysłowych, zaczynał zaś od niewielkich ilości nadrenianu o jakości bazowej (który wymagał badania obecności jedynie dziewięciu, a nie czterdziestu pierwiastków). Wśród globalnych potentatów zajmuje czwarte miejsce, zaraz za takimi światowymi potęgami w produkcji renu jak chilijski Molymet, Phelps Dodge ze Stanów Zjednoczonych oraz Kazakhmys z Kazachstanu.

Tak dynamiczny rozwój był możliwy dzięki współpracy z Instytutem Metali Nieżelaznych i opracowaniu odpowiedniej technologii, a następnie wdrożeniu jej w życie w otwartym oficjalnie we wrześniu 2007 roku oddziale hydrometalurgii na terenie huty miedzi w Głogowie. Uruchomienie oddziału było jednym z najważniejszych wydarzeń w dotychczasowej historii KGHM Ecoren, tym bardziej, że otworzyło drogę do ważnych kontraktów na dostawę renu ze światowymi potentatami w branży – firmami Rolls Royce plc (kontrakt podpisany w grudniu minionego roku) oraz Johnson Matthey (umowa zawarta w październiku roku bieżącego). Oba kontrakty zawarto na okres pięciu lat z możliwością dalszego ich przedłużenia, a w sumie opiewają na kwotę około 150 mln dolarów.

- Sukcesywnie przesuwamy się na drodze od funduszu inwestycyjnego, który osiągał przychody ze sprzedaży akcji czy lokat, w firmę produkcyjną, zarabiającą na siebie wytwarzaniem i sprzedawaniem własnych produktów: kruszyw, renu czy innych metali. Te zmiany zaczęły się jeszcze przed powołaniem do życia Ecorenu, a nam w ciągu tych dwóch lat dane było wdrożyć wiele rozwiązań, które także doprowadziły nas do tego miejsca – podkreśla Mariusz Bober. – W tej chwili KGHM Ecoren ma już pięć oddziałów, przymierzamy się do uruchomienia następnego i dywersyfikacji naszej oferty handlowej.

Efektem wdrażanych rozwiązań, nowych technologii i rozwoju produkcji było m.in. wystawienie przez spółkę pod koniec listopada faktury o symbolicznym znaczeniu – po raz pierwszy w historii firma przekroczyła w jednym roku rozliczeniowym 100 mln złotych przychodu. W całym minionym roku przychody KGHM Ecoren wyniosły 93 mln złotych, a zysk netto – ponad 33 mln złotych.

Inwestycje w firmę

Przez minione dwa lata firma zainwestowała też sporo środków w udoskonalanie funkcjonowania oddziałów. Oddział odzysku surowców (który w strukturze KGHM Ecoren istnieje od półtora roku) wyposażono w liczne urządzenia laboratoryjne oraz nowoczesną ładowarkę kołową, zainstalowano w nim również system monitoringu, rekuperatory ciepła połączone z systemem wentylacji oraz kolektory zapewniające podgrzewanie ciepłej wody. Zainstalowana została centralna wentylacja mechaniczna i klimatyzacja pomieszczeń biurowych. Rozbudowany został również system monitoringu wizualnego i kontroli dostępu.

Pod koniec października br. zakończył się remont oddziału kruszyw, mający na celu zwiększenie funkcjonalności obiektów oraz poprawę bezpieczeństwa pracy załogi – wydzielono w warsztacie nowe stanowiska do spawania, wiercenia czy prac mechanicznych, pojawiła się dźwiękochłonna i pyłoszczelna kabina dla operatorów urządzeń krusząco-sortujących, a także zamykany kontener do bezpiecznego ładowania akumulatorów. W oddziale hydrometalurgii wyremontowano 4 nowe pomieszczenia, w których powstał pokój socjalny i trzy pokoje biurowe. W listopadzie br. zakończona została budowa magazynu chemikaliów.

Po oddziałach przyszedł czas na modernizację siedziby spółki. Głównym jej celem jest ocieplenie i zwiększenie energooszczędności budynku oraz bardziej wydajne zagospodarowanie przestrzeni. Wymieniono okna i parapety, odświeżane są wszystkie pokoje, a na piętrach pojawią się aneksy kuchenne. Biura zarządu oraz sekretariat przeniesiono na parter, natomiast na pierwszym piętrze, dzięki przestawieniu ścian i nowej aranżacji wnętrz, firma zyskała trzy dodatkowe pomieszczenia i drugą salę konferencyjną.

Porządki obejmują również grupę kapitałową KGHM Ecoren – systematycznie zmniejszana jest liczba spółek w grupie. W ciągu minionych dwóch lat sprzedane zostały akcje Polskiego Centrum Promocji Miedzi i organizacji odzysku DOL EKO, natomiast dwie walcownie połączono w jedną spółkę. Obecnie w grupie kapitałowej pozostaje siedem firm, trwa również proces restrukturyzacji Hefry – na bazie należącej wcześniej do Hefry galwanizerni powstał oddział galwanotechniki, najmłodszy oddział KGHM Ecoren. Oferuje przemysłowe srebrzenie o niezwykle wysokiej jakości. Trwają prace nad nowymi kontraktami i rozszerzeniem oferty m.in. o cynkowanie i chromowanie powłok.

- Kolejne działania Ecorenu będą zmierzały do dalszego ograniczania pakietu spółek w zasobach firmy tak, by w 2011 roku Ecoren był wyłącznie firmą produkcyjną, zarabiającą na sprzedaży własnych produktów. Temu też służą nasze inwestycje w najnowsze technologie przemysłowe – podkreśla Bohdan Pecuszok, wiceprezes KGHM Ecoren ds. inwestycji.

Cel na przyszłość – rozszerzenie oferty

Te innowacyjne technologie to m.in. wdrożenie w niedalekiej przyszłości instalacji do produkcji renu już w postaci metalicznych palet. Do tej pory odbiorcy nadrenianu amonu musieli troszczyć się o dalszą jego przeróbkę tak, by z białego proszku uzyskiwać ren metaliczny. Dzięki rozwiązaniu, które opracowuje AMK Kraków, będzie możliwe oferowanie im już ostatecznego, gotowego produktu. KGHM Ecoren ma także w planach uruchomienie instalacji do odzyskiwania renu z odpadów przemysłowych w Hucie Miedzi Głogów I.

- Bardzo zależy nam na poszerzaniu oferty handlowej spółki. Ecoren kojarzy się przede wszystkim z renem i słusznie, ale dążymy do tego, by kojarzył się też z niklem czy kobaltem. A to uda się osiągnąć, gdy wdrożymy instalację do oczyszczania surowego siarczanu niklu. Jest ona wpisana w nasze plany inwestycyjne na rok 2009 – mówi Bohdan Pecuszok.

Lubińska spółka zamierza również wzmocnić swoją pozycję na rynku kruszyw. Aby to osiągnąć, musi produkować rocznie około 2 miliony kruszyw, obecnie jest to 500 tys. ton. Najważniejszym zadaniem, przed jakim stoi KGHM Ecoren, jest dostęp do nowych złóż surowców. Drogą do tego może być nabycie funkcjonującej kopalni złoży naturalnych, ale również zagospodarowanie dodatkowych odpadów powstających przy produkcji hutniczej w KGHM Polska Miedź. Obecnie Ecoren przerabia na kruszywo żużel z pieców szybowych. Jesienią zakończyły się próby przemysłowego przetwarzania na kruszywo drogowe żużlu z pieców elektrycznych Huty Głogów II. Okazuje się, że również z tego materiału można uzyskać doskonały materiał do budowy dróg.

Równie obiecujący jak rynek kruszyw jest rynek związany z przetwarzaniem zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Aktualnie w Polsce działa zaledwie kilka linii produkcyjnych do jego recyklingu, tymczasem zapotrzebowanie na tego typu usługi poważnie rośnie. Dlatego też już wkrótce KGHM Ecoren uruchomi w Rynarcicach koło Lubina kolejny oddział – zakład przetwarzający zużyty sprzęt AGD i RTV. Ma on ruszyć w drugiej połowie 2009 roku, a wydajność jego instalacji ma sięgać 1000 ton miesięcznie. Obecnie trwa przetarg na instalację linii technologicznej.

- KGHM Ecoren rozwija się z powodzeniem, a naszym celem jest, by oferował coraz szerszy zakres produktów i by tempo przyrostu przychodów było tak duże jak obecnie. W 2006 roku mieliśmy 50 milionów złotych przychodu, obecnie jest to 100 milionów. Za dwa lata chcielibyśmy, by było to 200 milionów – deklaruje prezes Mariusz Bober.

KGHM Ecoren S.A. to spółka z grupy kapitałowej Polskiej Miedzi. Do grudnia 2006 roku działała pod nazwą KGHM Metale DSI. Początkowym celem firmy było zarządzanie podmiotami wydzielanymi z KGHM w ramach restrukturyzacji. Wiele z tych firm działa dzisiaj samodzielnie na rynku. Obecnie Ecoren jest właścicielem udziałów lub akcji w następujących spółkach:

INOVA, ZANAM – LEGMET, WFP Hefra, INTERFERIE, Walcownia Metali Łabędy, Dolnośląska Korporacja Ekologiczna, DOL EKO organizacja odzysku. Zmodyfikowana strategia Ecorenu ogranicza rolę zarządzania kapitałowego podmiotami z własnej grupy, większą wagę przykładając do działalności produkcyjnej. Te plany mocno wpisują się w strategię KGHM Polska Miedź związaną z ekologią i obniżaniem kosztów podstawowego ciągu technologicznego. W 2011 roku Ecoren ma być spółką wyłącznie produkcyjną.

Ecoren w ubiegłym roku sprzedał ok. 3,5 tony nadrenianu amonu, a w tym planuje sprzedać 4,5 tony nadrenianu. W budowie są kolejne linie produkujące ren. Spółka stawia na ekologiczne wykorzystanie odpadów i innowacyjne technologie. Oprócz renu specjaliści z Ecorenu chcą odzyskiwać inne metale nieżelazne oraz przetwarzać odpady przemysłowe i komunalne.

Ecoren produkuje także kruszywa drogowe, wykorzystując żużle hutnicze. Rocznie firma dostarcza 1 mln ton kruszyw, co stanowi ok. 3 procent polskiego rynku.

Więcej na www.ecoren.pl