FAMUR Polskim Czempionem!

2013-04-26

FAMUR SA – wiodący producent maszyn i urządzeń dla górnictwa – otrzymał certyfikat programu „Polski Czempion”, skupiającego liderów polskiego biznesu obecnych na rynkach zagranicznych. Projekt realizowany jest przez Urząd Miasta Katowice we współpracy z Ministerstwem Gospodarki oraz Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych. Partnerem programu jest PwC Polska, natomiast inicjatorem pomysłu jest Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej.

Certyfikat nadający spółce FAMUR SA tytuł „Polski Czempion” przyznano za sukcesy w działalności zagranicznej, dzięki której wzmacniany jest wizerunek polskich przedsiębiorstw na arenie międzynarodowej. Za szczególnie istotny cel programu FAMUR uznał promowanie pozytywnego wizerunku Śląska, jako idealnego miejsca do zbudowania silnej, światowej grupy kapitałowej. Jednym z założeń programu „Polski Czempion” jest bowiem stworzenie platformy komunikacji, która pozwoli generować nowe pomysły umożliwiające wdrażanie projektów wspierających rozwój polskiej – w tym śląskiej – gospodarki.

Certyfikat
Inicjatywy takie, jak ‘Polski Czempion’ to dobra okazja do promocji naszej marki i myśli technologicznej, która ma ogromny potencjał na arenie międzynarodowej. Dynamicznie rozwijamy sprzedaż zagraniczną na wielu rynkach – takich jak Rosja, Meksyk, Kazachstan, Ukraina oraz w innych państwach ze wszystkich kontynentów. Inwestycje zagraniczne są naszym priorytetem. Widzimy, że światowe górnictwo będzie się nadal rozwijać. W dobie rosnącego zapotrzebowania na węgiel, a co za tym idzie na maszyny niezbędne do jego wydobycia, chcemy wychodzić naprzeciw oczekiwaniom odbiorców, oferując najbardziej zaawansowane rozwiązania optymalizujące efektywność kosztową kopalń” – mówi Ireneusz Tomecki, wiceprezes zarządu FAMUR SA.

Po czterech kwartałach 2012 roku sprzedaż zagraniczna Famuru przekroczyła poziom 424,7 mln zł, co oznacza wzrost o ponad 213,2% w porównaniu do 2011 roku. Udział kontraktów międzynarodowych w przychodach ze sprzedaży wyniósł niemal 30%. Przewaga śląskiego producenta nad światową konkurencją wynika przede wszystkim ze zrozumienia mechanizmów rządzących górnictwem zarówno w krajach rozwiniętych, jak i na rynkach wschodzących. FAMUR dostarcza sprzęt dorównujący jakością produktom największych globalnych producentów w konkurencyjnej cenie.

W celu maksymalizacji działań proeksportowych FAMUR nie tylko regularnie bierze udział w międzynarodowych targach czy misjach gospodarczych, ale także stara się pozyskać wsparcie z rządowych programów promujących sprzedaż zagraniczną. Spółka skorzystała m.in. z pilotażowego przedsięwzięcia na rzecz wspierania polskiego eksportu, nawiązując współpracę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Zawarta umowa dotyczyła sprzedaży wierzytelności w kwocie ponad 61,5 mln zł. Należność przejęta przez BGK uzyskała również ochronę ubezpieczeniową – gwarantowaną przez Skarb Państwa – której udzieliła Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych SA.

Polski Czempion” wspiera rodzime firmy w kluczowych dla nich obszarach działalności. Oprócz Famuru w projekcie uczestniczą m.in.: Grupa Selena, Grupa KRUK, Impel, czy REC Global.

Główne cele programu to:

- Wypracowanie i przekazywanie dobrych praktyk biznesowych w polskiej gospodarce Pomoc w identyfikacji barier ekspansji oraz wsparcie w inwestycjach za granicą
- Wzmocnienie wizerunku firmy dla osiągnięcia większych międzynarodowych sukcesów
- Wsparcie ze strony władz publicznych w inwestycjach zagranicznych dokonywanych przez polskie podmioty
- Budowanie wizerunku polskich firm, jako europejskich i dynamicznych liderów
______________________
Więcej informacji o FAMUR SA:
FAMUR należy do czołówki światowych producentów maszyn stosowanych w górnictwie podziemnym. Koncentruje się na produkcji wysokowydajnych maszyn wyposażonych w zaawansowane informatyczne systemy sterowania i nadzoru, które istotnie przyczyniają się do zwiększenia wydajności i bezpieczeństwa pracy górników. Maszyny Famuru są przystosowane do pracy w szczególnie trudnych warunkach górniczo-geologicznych, co pozwala na realizację nawet najbardziej skomplikowanych zleceń na całym świecie.
Produkowane przez FAMUR zmechanizowane kompleksy ścianowe umożliwiają wydobycie złóż węgla o grubości od 1,0m do 6m. W ich skład wchodzą kombajny ścianowe, zmechanizowane obudowy ścianowe oraz przenośniki zgrzebłowe. Działalność Famuru obejmuje również produkcję i dostawę szerokiej gamy maszyn wykorzystywanych w górnictwie podziemnym i odkrywkowym oraz urządzeń do ciągłego transportu poziomego i przeładunku materiałów masowych, a także do przeróbki węgla. Ponadto, FAMUR produkuje kombajny chodnikowe i realizuje roboty górnicze, przygotowujące do rozpoczęcia wydobycia węgla. Spółka konsekwentnie zwiększa skalę działalności.
Odbiorcami produkowanego przez FAMUR sprzętu są nie tylko największe spółki węglowe w Polsce, ale także kontrahenci z całego świata. W 2006 roku FAMUR zadebiutował na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W 2011 roku w wyniku podziału w formie dywidendy z Famuru zostały wydzielone grupy kapitałowe: Polska Grupa Odlewnicza i Zamet Industry, które zadebiutowały na GPW w październiku 2011 roku.

Większościowym właścicielem FAMUR SA jest spółka TDJ SA.

Więcej informacji na: www.famur.com

Źródło: www.famur.com