Dodaj ofertę za darmo

Famur - możliwe połączenie z Kopeksem

2014-01-03

Famur chce wspólnie z Kopeksem konsolidować branżę producentów maszyn dla górnictwa i mocniej postawić na międzynarodowy rozwój

W dniu 3 stycznia 2014 Famur podpisał ze spółką TDJ, będącą pośrednio większościowym akcjonariuszem Famuru, umowę umożliwiającą zakup 9,99% akcji spółki Kopex od podmiotów zależnych od TDJ. Cena nabycia jednej akcji Kopeksu wyniesie 10,75 zł. Prawo zakupu przysługiwać będzie spółce Famur w okresie do 30 czerwca 2014 r.

Jednocześnie Famur złożył zarządowi spółki Kopex propozycję połączenia obu spółek.

Połączenie miałoby nastąpić poprzez przeniesienie majątku spółki Kopex na spółkę Famur w zamian za akcje spółki Famur. Proponowany parytet połączenia zakłada, że za jedną akcję spółki Kopex wydawane byłyby dwie akcje spółki Famur. Dodatkowo, w imieniu spółki TDJ, Famur zaproponował wzajemne powołanie członków do Rad Nadzorczych. Do Rady Nadzorczej spółki Famur powołany byłby członek rekomendowany przez spółkę Kopex lub jej akcjonariusza dominującego, a do Rady spółki Kopex powołany byłby członek rekomendowany przez spółkę Famur lub jej dominującego akcjonariusza.

Zarząd spółki Famur planuje złożyć do końca stycznia 2014 r. wniosek do Prezesa UOKIK o wyrażenie zgody na połączenie z Kopeksem.

Famur będzie teraz koncentrował się na rozmowach z zarządem spółki Kopex i jej większościowym akcjonariuszem z zamiarem przekonania co do celowości połączenia. Famur w najbliższym czasie nie będzie ogłaszał wezwania na sprzedaż akcji Kopeksu.

Komentarz Waldemara Łaskiego - prezesa zarządu spółki Famur S.A.

To jeden z najważniejszych momentów w historii spółek Famur i Kopex. Przed nami decyzje, które mogą przynieść wiele korzyści dla rozwoju obu firm i całego Śląska.

Połączone spółki stanowiłyby jedną z większych grup przemysłowych w Polsce i stałyby się istotnym graczem na rynkach zagranicznych, a jak wiadomo „duży może więcej”. Lista korzyści do osiągnięcia dzięki połączeniu jest naprawdę długa. Klienci połączonych podmiotów zyskaliby dostawcę jeszcze silniej skoncentrowanego na dostarczaniu kompleksowych produktów i usług najwyższej jakości. Pracownicy miejsce pracy w dużej globalnej firmie oferującej większe możliwości rozwoju i ciekawe wyzwania. Liczymy, że połączone spółki mogłyby również być atrakcyjniejszym pracodawcą dla młodych ludzi. Jestem przekonany, że połączenie sił Famuru i Kopeksu umocniłoby naszą pozycję względem zagranicznych producentów oraz dałoby nam olbrzymie korzyści i mocne argumenty w rywalizacji z tymi firmami o kontrakty na rynkach zagranicznych.

Celem połączenia jest doprowadzenie do powstania silnej i nowoczesnej Grupy, która będzie miała potencjał, aby zostać światowym liderem w produkcji maszyn dla przemysłu wydobywczego. Chcemy, aby połączenie było wspólnym dziełem akcjonariuszy i pracowników spółek Famur i Kopex. Będziemy namawiać i dążyć do połączenia, ponieważ dotychczasowe doświadczenia pokazują, że działając osobno tracimy dużo potencjału. Wzorem zagranicznych konkurentów, chcemy łączyć siły, ponieważ tylko w ten sposób możemy osiągać globalne sukcesy w sprzedaży oraz wykorzystać nasz potencjał i doświadczenie, by móc produkować i oferować najlepsze systemy wydobywcze na świecie. Naszym celem jest budowa, wspólnie z Kopeksem, jednej, globalnej marki polskiego producenta maszyn i usług dla górnictwa podziemnego i odkrywkowego.

Połączenie obydwu spółek wygeneruje szereg korzyści i synergii. Do najistotniejszych i najbardziej naturalnych zaliczam:


Lepszą ofertę dla kopalń i wzmocnione R&D

Wykorzystanie wspólnych doświadczeń pozwoli na integrację najlepszych rozwiązań produktowych i przyśpieszenie wdrażania innowacyjnych produktów. Połączony serwis, stabilne zaplecze finansowe i zintegrowany know-how będą dodatkowo wspierać efekty uzyskiwane przez naszych Klientów.

Poprawę efektywności produkcji

Skuteczne zarządzanie zakładami produkcyjnymi połączonego podmiotu pozwoli na wzrost konkurencyjności ofertowanych produktów. Efekty skali wynikające z ujednolicenia oferty produktowej i współpracy przełożą się na obniżenie kapitału obrotowego i lepsze zarządzanie majątkiem.

Zagraniczną ekspansję polskiej marki

Połączone struktury sprzedaży zagranicznej umożliwią dotarcie do nowych Klientów i penetrację większej liczby rynków. Dodatkowym atutem będzie szerszy zakres portfolio, opartego o doświadczenia całego przemysłu maszyn górniczych w Polsce.

Środki na dalszy rozwój

Połączone firmy wykorzystają część nadwyżki środków pieniężnych posiadanych przez Famur do poprawy struktury kapitału Grupy Kopex, zmniejszając presję na sprzedaż aktywów. Grupa będzie nadal dysponowała bardzo dużymi możliwościami realizacji zagranicznych akwizycji i inwestycji w oparciu o standing finansowy Famuru.

Środowisko dynamicznego rozwoju dla pracowników

Połączone firmy, poprzez swoją stabilność i umocnioną pozycję biznesową wobec podmiotów konkurencyjnych, staną się dla Pracowników bardziej atrakcyjnym pracodawcą, dającym możliwość zatrudnienia oraz dynamicznego rozwoju własnych kompetencji i ambicji zawodowych w międzynarodowym środowisku w Polsce i innych krajach na świecie.

Chciałbym zaznaczyć, że po połączeniu, nowy podmiot miałby kapitalizację przekraczająca 3,3 mld zł, co może przełożyć się na większe zainteresowanie zagranicznych inwestorów i okaza
się korzystne dla obecnych akcjonariuszy obu spółek.

Mam nadzieję, że podjęcie kluczowych decyzji ze strony akcjonariuszy i zarządów obu spółek nastąpi jak najszybciej, i że będą one pozytywne. Jeżeli tak się stanie rozpoczniemy fazę formalnego połączenia, która potrwać może do końca pierwszego półrocza 2014 roku. Pierwsze efekty i korzyści z połączenia spółek Kopex i Famur mogłyby być widoczne już w drugiej połowie tego roku, a funkcjonowanie w zintegrowanej strukturze Grupy Kopex-Famur byłoby możliwe od drugiej połowy 2015 roku.

Więcej informacji o FAMUR SA:
FAMUR należy do czołówki światowych producentów maszyn stosowanych w górnictwie podziemnym. Koncentruje się na produkcji wysokowydajnych maszyn wyposażonych w zaawansowane informatyczne systemy sterowania i nadzoru, które istotnie przyczyniają się do zwiększenia wydajności i bezpieczeństwa pracy górników. Maszyny Famuru są przystosowane do pracy w szczególnie trudnych warunkach górniczo-geologicznych, co pozwala na realizację nawet najbardziej skomplikowanych zleceń na całym świecie.
Produkowane przez FAMUR zmechanizowane kompleksy ścianowe umożliwiają wydobycie złóż węgla o grubości od 0,9m do 6m. W ich skład wchodzą kombajny ścianowe, zmechanizowane obudowy ścianowe oraz przenośniki zgrzebłowe. Działalność Famuru obejmuje również produkcję i dostawę szerokiej gamy maszyn wykorzystywanych w górnictwie podziemnym i odkrywkowym oraz urządzeń do ciągłego transportu poziomego i przeładunku materiałów masowych, a także do przeróbki węgla. Ponadto FAMUR produkuje kombajny chodnikowe i realizuje roboty górnicze, przygotowujące do rozpoczęcia wydobycia węgla. Spółka konsekwentnie zwiększa skalę działalności.

Odbiorcami produkowanego przez FAMUR sprzętu są nie tylko największe spółki węglowe w Polsce, ale także kontrahenci z całego świata. W 2006 roku FAMUR zadebiutował na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W 2011 roku w wyniku podziału w formie dywidendy z Famuru zostały wydzielone grupy kapitałowe: Polska Grupa Odlewnicza i Zamet Industry, które zadebiutowały na GPW w październiku 2011 roku.
Więcej informacji na: www.famur.com