Firma BASF uzyskała wyłączne prawa do sprzedaży materiałów magnetokalorycznych

2013-11-06

Materiały magnetokaloryczne będą sprzedawane przez BASF pod marką Quice®. Produkty te są stopami składającymi się z magnezu, żelaza, fosforu i krzemu – surowców szeroko dostępnych i niedrogich.

Jednostka BASF New Business GmbH zawarła umowę z Holenderską Fundacją Technologiczną STW, Uniwersytetem Technologicznym w Delft oraz Uniwersytetem w Amsterdamie w ramach uzyskania licencji na podstawowe patenty dla materiałów magnetokalorycznych z rodziny żelazowo manganowej. Systemy chłodnicze oparte na nowych materiałach pozwalają uzyskać efektywniejszą pracę chłodziarek oraz klimatyzatorów, mogą zastępować tradycyjne technologie sprężarkowe.

Magnetokaloryczna technologia żelazowo manganowa powstała w ramach badań przeprowadzonych przez profesora Ekkes’a Brück’a na Uniwersytecie w Amsterdamie i Uniwersytecie Technologicznym w Delft. Fundacja STW sfinansowała projekty badawcze oraz opatentowała ich rezultaty. Firma BASF od kilku lat współpracowała z prof. Brückiem w ramach tzw. Programu Partnerstwa Przemysłowego (z ang. Industrial Partnership Programme). Jest to program badawczy, w którym Holenderska Fundacja na Rzecz Fundamentalnych Prac Badawczych nad Materią (FOM) łączy wiedzę akademicką z potrzebami przemysłu, umożliwiając współpracę wybitnych naukowców z przemysłem.

W tym momencie partnerzy dotarli do ważnego etapu. Firma BASF opanowała proces produkcyjny na większą skalę, a następnym krokiem jest podpisanie umowy licencyjnej z partnerami. „Dzięki licencjom na podstawowe patenty utorowaliśmy sobie drogę do sprzedaży” – powiedziała dr Carla Seidel, wiceprezes działu energii w BASF New Business GmbH. „Uniwersytet Technologiczny w Delft wraz z firmą BASF będą kontynuować wspólne działania na rzecz poprawy wydajności innowacyjnych materiałów.”

Fundacja STW docenia współpracę wszystkich partnerów biorących udział w projekcie. „Wykorzystanie tej technologii przez BASF oraz długoterminowa współpraca badawcza to bardzo satysfakcjonujące rezultaty działań w tym procesie dla STW – nie tylko jako fundatora, ale przede wszystkim jako pośrednika koncentrującego się na wzajemnym wykorzystaniu nauki na styku publiczno-prywatnym” – dodał Eppo Bruins, dyrektor fundacji STW.

Materiały magnetokaloryczne będą sprzedawane przez BASF pod marką Quice®. Produkty te są stopami składającymi się z magnezu, żelaza, fosforu i krzemu – surowców szeroko dostępnych i niedrogich. Powyższe materiały posiadają optymalne właściwości magnetokaloryczne w całym zakresie temperatur odpowiednich dla chłodzenia, a także wysoką stabilność objętości w warunkach roboczych.

Zasady chłodzenia magnetycznego
Materiały magnetokaloryczne podgrzewają się pod działaniem zewnętrznego pola magnetycznego. Po usunięciu pola, magnetyki obniżają swoją temperaturę. Pompa ciepła skonstruowana w oparciu o materiały magnetokaloryczne może zatem być idealną alternatywą dla tradycyjnych technologii chłodniczych. Systemy chłodzenia wykorzystujące zjawisko magnetokaloryczne mogą znacznie obniżyć zużycie energii. Takie systemy byłby idealnym rozwiązaniem do różnych zastosowań, na przykład w lodówkach i klimatyzacjach. Technologia ta nie wykorzystuje żadnych gazowych substancji chłodniczych.

O firmie BASF.
BASF - The Chemical Company jest wiodącą firmą chemiczną na świecie. Firma BASF oferuje szeroki asortyment produktów: od chemikaliów, tworzyw sztucznych, produktów poprawiających wydajność i środków ochrony roślin po ropę naftową i gaz. Łączymy sukces ekonomiczny ze społeczną odpowiedzialnością biznesu i ochroną środowiska. Dzięki osiągnięciom naukowym i innowacjom w niemal wszystkich gałęziach przemysłu, dajemy naszym klientom możliwość zaspokojenia aktualnych i przyszłych potrzeb społecznych. Nasze produkty i rozwiązania systemowe przyczyniają się do ochrony zasobów naturalnych, zapewnienia zdrowej żywności i poprawy jakości życia. Nasz wkład podsumowuje wspólny korporacyjny cel: tworzymy chemię dla zrównoważonej przyszłości. W roku 2012 BASF odnotowała sprzedaż na poziomie około 72,1 miliardów € i pod koniec roku zatrudniała ponad 110,000 pracowników. Akcje BASF notowane są na giełdach papierów wartościowych we Frankfurcie (BAS), Londynie (BFA) i Zurychu (AN).
Więcej informacji na temat firmy BASF można znaleźć na stronie internetowej www.basf.com

O Fundacji STW
Fundacja Technologiczna STW zajmuje się transferem wiedzy pomiędzy naukami technicznymi a użytkownikami. Czyni to poprzez finansowanie badań naukowych oraz umożliwianie współpracy naukowców i użytkowników w ramach każdego projektu. Około 44 mln euro budżetu Fundacji STW pochodzi z Holenderskiej Organizacji Badań Naukowych (NWO), 22 mln euro z Ministerstwa Gospodarki, Rolnictwa i Innowacji (EL & I) i 8 mln euro pozyskiwane jest w ramach współfinansowania partnerów w projektach badawczych. Reszta budżetu pochodzi z programów STW. Ponadto partnerzy zapewniają wparcie rzeczowe i niematerialne, którego wartość sięga 10 mln euro.

O Uniwersytecie Technologicznym w Delft
Fascynacja nauką, projektowaniem i inżynierią jest wspólnym mianownikiem dla 17,500 studentów studiów zawodowych i magisterskich oraz 4,300 pracowników Uniwersytetu Technologicznego w Delft. W Światowym Rankingu Uniwersytetów Technicznych TU Delft zajmuje 15. miejsce, przodując w dziedzinie badań naukowych.
Zdrowie, energia, środowisko, infrastruktura i mobilność są dzisiaj najważniejszymi kwestiami społecznymi. Znalezienie właściwych rozwiązań jest niezbędne dla naszego dobrobytu i dobrostanu, a także daje obiecujące możliwości rozwoju gospodarczego. TU Delft działa jako kompetentny partner firm i agencji rządowych zajmujących się tymi zagadnieniami.

O Uniwersytecie w Amsterdamie
Uniwersytet w Amsterdamie (UVA) z liczbą 30.000 studentów, 5000 pracowników i budżetem w wysokości ponad 600 mln euro, jest jednym z największych kompleksów uniwersyteckich w Europie. Na przestrzeni lat Uniwersytet w Amsterdamie zyskał miano uczelni badawczej o znakomitej reputacji zarówno w zakresie badań podstawowych, jak i społecznie istotnych. Wydział Nauk UVA jest wiodącym ośrodkiem badań naukowych i edukacji, gdzie do najsilniejszych grup należą: astronomia, biologia, chemia, nauki o ziemi i środowisku, informatyka, logika, matematyka i fizyka. Więcej informacji nt. Uniwersytetu w Amsterdamie znajduje się pod adresem: www.uva.nl

Źródło: BASF